Antirasisme kan fort bli rasisme i seg selv

Jeg vet ikke om en verre måte å bli påminnet om at jeg er utlending på, enn at jeg får spesialbehandling foran mine kolleger eller konkurrenter, skriver Jack Chen.

Min måte å føle at jeg er integrert i samfunnet på, er at jeg benytter meg av like spilleregler som alle andre.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Mange kjemper kun mot rasisme når det er enkelt, skriver Varin Hiwa i Si ;D. Du bør kjempe de dypere kampene som handler om systematisk og underliggende rasisme, mener hun. Men min opplevelse av antirasisme og lignende aktivisme er at det nettopp kan bli rasisme i seg selv.

Hiwa spør: «Har du sagt ifra når det er deg selv som må byttes ut for at helheten skal bli representativ?» Da spør jeg: Er det riktig at en hvit person trer av som for eksempel styremedlem slik at en etnisk minoritet skal ta plass?

Er jeg så ulik den gjennomsnittlige majoritetsperson (sannsynligvis hvite), at jeg i lys av min etnisitet bør prioriteres til en stilling? Så flaut. Jeg vet ikke om en verre måte å bli påminnet om at jeg er utlending på, enn at jeg får spesialbehandling foran mine kolleger eller konkurrenter.

Gammeldags målestokk

Jo, mangfold har sine fordeler: forskjellige perspektiver og erfaringer. Men er mangfold basert på etnisitet det som gir mest variasjon av perspektiver og erfaringer? Da mener vi i bunn og grunn at mennesker, i lys av sin etnisitet, er ulike!

Jeg er en minoritet når det gjelder etnisitet og hudfarge. Men når det gjelder livshistorie, personlighet, livssyn og utdanning, er det fullt mulig at jeg befinner meg blant majoriteten i Norge. Etnisitet som målestokk på representasjon blir for gammeldags.

Er ikke målet nettopp å slutte med differensiering av mennesker basert på etnisitet? Bare fordi jeg er en etnisk minoritet, betyr ikke det nødvendigvis at jeg er minoritet ellers i livet.

Vil behandles likt

Å bekjempe rasisme må ikke være et nullsumspill. Ingen trenger å få det verre for at noen skal ha det bedre.

Behandle meg likt som alle andre personer rundt meg, så langt det lar seg gjøre. Kast CV-en min i søppeldunken om den ikke er god nok. Min måte å føle at jeg er integrert i samfunnet på, er at jeg benytter meg av like spilleregler som alle andre.

Vi bekjemper ikke rasisme ved å fortsette å skille mennesker basert på hudfarge. Å påføre folk skyldfølelse for at de ikke gjør nok, har aldri fungert.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!