12 kjappe om 12 brennbare temaer: Ada Arnstad

  • Amalie Lereng
    Amalie Lereng
    Si ;D-ansvarlig
Ada Arnstad og Senterungdomme er imot oljeboring i LoVeSe, men mener også man ikke kan frede hele landet om vi skal hanskes med klimautfordringene.

– Det er ikke noen «norsk verdi» at du skal være tildekket eller avkledd.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Navn: Ada Arnstad, leder i Senterungdommen

Alder: 25

Utdanning/bakgrunn: Har studert fornybar energi i to år, internasjonale studier i ett og et halvt

Fra: Skatval i Stjørdal

Betalende medlemmer: 2058

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene.

Fredag 18. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.00.

1. Bør vi ha en fraværsgrense på skolen?

– Ja, vi mener en grense på 15 prosent er OK, men med mye mer skjønn enn i dag. Vi må ha tillit til elever, lærere og foreldre. De som driver med kjøreopplæring eller frivillighet, skulker ikke. Dessuten er det flere som sliter psykisk eller har problemer hjemme. Det er fælt at de skal få stryk i stedet for læring.

2. Bør vi legge ned pelsdyrnæringen?

– Nei. Den eneste støtten næringen mottar, er penger for å utjevne forskjeller geografisk. Den får ingen støtte for salg, så det foregår helt av seg selv. Det hadde vært annerledes om næringen fikk subsidier for salg i stedet for geografi.

3. Skal vi ha egen karakter i sidemål?

– Ja. Språk er makt, og når du bor i Norge, skal du ha rett til å bruke ditt eget skriftspråk og se at det blir brukt.

4. Bør vi forby hijab på barneskolen?

– Nei. For å bruke ordet «norske verdier», det er forresten også brennbart, så er det ikke en norsk verdi at du skal være tildekket eller avkledd, men at du skal velge selv. Vi mener forbud er en dårlig måte å gå frem på. Vi må heller se på andre rammeverk og på hva som er årsakene til at noen går med det i så ung alder.

5. Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag?

– Ja. Økningen i antall rovdyr går på bekostning av matproduksjon i Norge og samtidig dyrevelferden. Dessuten har det gjort det vanskelig for dem som må leve i områdene.

6. Bør vi tillate eggdonasjon for enslige?

– Der har vi ikke noe vedtak. Det er et vanskelig spørsmål.

7. Skal vi tvinge kommuner til å slå seg sammen?

– Nei. Det skal ungdommene bestemme selv, for det er de som bor der. Når mennesker legger ned tid, penger og krefter et sted, vet de selv hva som er best for stedet.

8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Nei. Vi skal velge fisken og huske at vi har en diger klimautfordring foran oss.

9. Bør eksamen i grunnskolen og på videregående fjernes?

– Nei. Det er klart at prøving og testing ikke gir best læring, men vi trenger et slags mål på hvordan man ligger an i fagene. Vi sier ja til mindre testing og prøving, men vi bør ha eksamen.

10. Bør omskjæring av guttebarn forbys?

– Vi har ingen vedtak her. Det er et vanskelig spørsmål hvor religionsfrihet møter personlig frihet.

11. Skal vi ha en K i RLE-faget?

– Ja. Det er naturlig å lære litt ekstra om kristendommen, men det er synd at det seiler opp til å bli største saken om skole i dette valget.

12. Bør hasj legaliseres?

– Nei. Vi trenger ikke mer skadelige rusmidler enn vi allerede har. Men brukerdoser må avkriminaliseres, slik at brukerne kan få behandling.