Mange norsk-pakistanere hevder at samfunnets homo-fokus hjernevasker folk til å tro de er homofile | Sarah Zahid

Dersom unge vokser opp i et hjem med sterk negativ holdning til homofile, vil de mest sannsynlig ta med seg denne holdningen ut i samfunnet, skriver debattanten.

Si ;D-innlegg: 41 prosent av unge med pakistansk bakgrunn mener homofili er feil. Altså er homofobi er en større trussel mot samfunnet enn homofili.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

En fersk rapport fra forskningsorganisasjonen Fafo tar for seg sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn.

Undersøkelsene viser blant annet ungdommer fra Oslo og Akershus’ holdninger til homofile. Her kommer det frem at 41 prosent av unge med pakistansk bakgrunn mener at homofili aldri er ok, mens 67 prosent av dem tror foreldrene mener det samme.

Til tross for en generasjonsendring er tallene fremdeles svært bekymringsfulle.

Hvorfor er så mange norsk-pakistanske ungdommer kritiske til homofili?

Hva slags effekt har denne innstillingen på samfunnet på lang sikt? Og hva kan gjøres for å endre disse holdningene?

Dette er utdrag fra SMS-er jeg har fått fra noen av mine norsk-pakistanske venner og bekjente:

Begrense fundamentalister

Religion spiller selvsagt en sentral rolle i mange menneskers syn på homofili. I verdensreligionene islam og kristendom skal seksuell kontakt og ekteskap være mellom mann og kvinne.

Ekteskapet er innstiftet av Gud, og dets fremste formål er å produsere avkom. Noen vil hevde at religiøse skrifter direkte oppfordrer til steining og straff av homofile, men ulike retninger innenfor de samme religionene er uenige i hvordan disse tekstene skal tolkes.

Fundamentalister med sin fiendtlighet og fordommer vil være positive til ideen om undertrykking og steining av homoseksuelle, mens fredsorienterte muslimer muligens vil være kritiske til homofili, men ikke til homofile.

Dette er en fundamental forskjell.

Førstnevnte kan skape motpoler og hat på en måte som strider med grunnleggende menneskerettigheter og den norske lov, og er selvfølgelig helt uakseptabelt!

Vi er nødt til å begrense fundamentalisters handlefrihet og påvirkningsmuligheter.

Lærer av foreldrene

Ordene «gay», «gando» (urdu for homo) og «homse, ass!» har vært vanlige skjellsord å høre i hjemmiljøet mitt under oppveksten.

Både på butikken, blant guttegjenger utenfor Narvesen eller i friminuttet på skolen ble disse ordene brukt som nedlatende karakteristikker på gutter som virket hakket mer feminine.

«Homo» var også likestilt med taper eller idiot.

Som regel kom disse kommentarene fra unge gutter. Dette viser at vi trenger en holdningsendring innenfor nettopp denne målgruppen, og at dette er et problem som også må løses innad.

Forskning viser at barn lærer mobbeadferd av sine foreldre, og det er ingen hemmelighet at barneoppdragelse fungerer som en grunnstein for menneskets karakter. Barn har en tendens til å glorifisere sine foreldre og deres synspunkter.

Dersom unge vokser opp i et hjem med sterk negativ holdning til homofile, vil de mest sannsynlig ta med seg denne holdningen ut i samfunnet.

På denne måten vil foreldrenes konservative normer og meninger fra hjemlandet bli ført videre til de yngre generasjonene i det norske samfunnet.

Blir tvunget inn i skapet

Som oftest vil mennesker være kritiske til noe de ikke har direkte kjennskap til eller ordentlig forståelse for. Homoseksualitet er intet unntak.

De fleste homofobene jeg har møtt på, har aldri hatt en homofil venn eller bekjent.

Etter min mening vil det være betydelig enklere for disse menneskene å anse homofile som en av oss dersom de innser at det er nettopp det de er – gjennom direkte kommunikasjon med dem, og ikke gjennom et falskt bilde skapt av noen imamer.

Så det er som Bob Dylan sier: «Don't criticize what you can't understand!»

Vanskeligere blir det når en muslim blir tiet når han ønsker å komme ut av skapet, med beskjeden om at hans seksuelle orientering er en falsk overbevisning, misoppfatning eller funksjonsfeil.

Det blir ofte hevdet at det er det moderne samfunnets homo-fokus som hjernevasker folk til å tro at de er tiltrukket av en med samme kjønn.

Det er viktig at foreldrene gransker seg selv og sine hensikter når de på denne måten hindrer sine barn i å leve ut sin seksuelle orientering.

En muslim er ikke en homofob

Det er likevel viktig å huske på at det finnes muslimer som baserer livet sitt på nestekjærlighet, tjener Gud og samtidig respekterer kristne, jøder, bifile og homofile.

En muslim er ikke en homofob.

Det er åpenbart: Homofobi er en større trussel mot samfunnet enn homofili.

Det er åpenbart: Homofobi er en større trussel mot samfunnet enn homofili.

Ingen vil tape eller dø fordi menn elsker menn, eller kvinner elsker kvinner, men et hatefullt syn på dette vil være destruktivt for samfunnet.


Lese mer om tematikken? Vi anbefaler disse tekstene:


Podkast: Sommerpanelet om ungdoms forhold til homofili

Hvorfor tagger gutter bilder med #nohomo om de klemmer en annen gutt? Er det nok homofile og lesbiske på tv og i serier? Hvorfor er det så fotballspillere som står frem som homofile?

Helen Hong (19), Kine Marie Bækkevold (19) og Sander Lerøen (17) diskuterer i Si ;Ds sommerpanel.