SiD

Konsekvensutredning er en nødvendighet for demokratiet | John Christian Bull Osmundsen

  • John Christian Bull Osmundsen (18)
Etter et veldig skuffende valg og kun ett mandat på Stortinget ønsker fortsatt MDG å ha innflytelse i politikken, skriver John Christian Bull Osmundsen (18).

Si ;D-innlegg: Nesten tre av fire mandater er valgt inn på Stortinget på tross av at de vil gå inn for konsekvensutredning.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Da var valgkampen over for denne gangen. 169 mennesker er valgt inn på Stortinget, og det er Høyre og Frp som ser ut til å kunne danne regjering.

Dette innebærer at det er Høyre og Frps politikk som skal skinne i det norske samfunnet.

Etter et veldig skuffende valg og kun ett mandat på Stortinget ønsker fortsatt MDG å ha innflytelse i politikken.

Et flertall på Stortinget

Personlig satte Une Bastholm, nasjonal talsperson for partiet, mitt sinne i kok onsdag 13. september.

Hun uttalte til NRK at partiet ønsket at Ap skulle ta stilling til om partiet vil være med på å felle en Høyre og Frp-regjering om de gikk inn for å konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dette på tross av at Ap har gått inn for en konsekvensutredning av de sørlige delene av området i programmet sitt.

Argumentet om hvor mange prosent av folket som oppgir i meningsmåler å være mot konsekvensutredning, holder ikke mål.

Nesten tre av fire mandater er valgt inn på Stortinget på tross av at de vil gå inn for en form for konsekvensutredning.

Konsekvensutredning er dermed en nødvendighet om Stortinget skal representere flertallet av det norske folk, og når det er et såpass tydelig flertall, bør det egentlig ikke være et spørsmål.

Bør gå inn for det

Saken om Lofoten, Vesterålen og Senja er dermed ikke en miljøsak lenger, men også et tydelig bevis på om demokratiet i Norge faktisk fungerer, eller om politikerne setter egeninteresser foran folkets.

For svakheter i det norske systemet finnes, men det skal ikke utnyttes slik som Bastholm ønsker.

Da valglokalene stengte den 11. september, var saken klar: Det norske folk ønsker en form for konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Til høsten bør derfor Stortinget gå inn for det, alt annet vil være et politisk svik fra Ap, Høyre og Frp. Vi lever tross alt i et demokrati, da er det folkets ønske som skal seire.


Les mer om

  1. Demokrati
  2. Stortingsvalg 2017
  3. Lofoten