Søviknes lurer ungdommen når han nedsetter et ungdomspanel som skal få dem interessert i olje | Christine Evjen

Det er uhørt at Norges olje- og energiminister oppfordrer unge til å engasjere seg i en næring med et eksistensgrunnlag vi vet kommer til å forsvinne, skriver Christine Evjen (16).

Si ;D-innlegg: Det er skammelig.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Mandag deltok olje- og energiminister Terje Søviknes på det første møtet med ungdomspanelet han nedsatte i vinter.

Panelet skal komme med innspill til hvordan Regjeringen best kan kommunisere med unge om spørsmål knyttet til olje- og gassnæringen.

Feilaktig bilde

Etableringen av ungdomspanelet tegner et feilaktig bilde av hva oljenæringen vil bety for Norge fremover. Søviknes gir inntrykk av at oljenæringen skal fortsette å dominere norsk industri i overskuelig fremtid.

Målet med ungdomspanelet er at flere ungdommer skal bli interessert i oljeindustrien.

Det er skammelig at ministeren vil lure flere inn i en utdøende og forurensende industri.

Oljen er mindre lønnsom

Søviknes vil at ungdomspanelet skal diskutere hvordan de kan kommunisere at det er fullt mulig å nå klimamålene etter Parisavtalen samtidig som vi produserer olje og gass i Norge. Å påstå dette er ren løgn.

Ministeren vil lure flere inn i en utdøende og forurensende industri

Hvis vi skal overholde Parisavtalen, må to tredjedeler av de fossile ressursene vi allerede har funnet bli liggende, ifølge FNs klimapanel.

Oljenæringen er ingen garantist

Olje- og energiministeren mener at olje- og gassvirksomheten kommer til å være Norges største næring i mange tiår fremover.

Dette stemmer ikke.

Oljenæringen er ingen garantist for langsiktige arbeidsplasser. Bare de siste årene har over 40.000 oljerelaterte arbeidsplasser allerede gått tapt, ifølge DNB Markets.

Uhørt

Nedgangen skyldes ikke manglende satsing på oljenæringen. I stedet har oljen vist seg å være mindre lønnsom. Mange flere oljejobber kommer til å forsvinne hvis verden investerer i å nå togradersmålet.

Det er uhørt at Norges olje- og energiminister oppfordrer unge til å engasjere seg i en næring med et eksistensgrunnlag vi vet kommer til å forsvinne.

Forslaget taler all fornuft

Miljøpartiet De Grønne ønsker å fase ut oljenæringen og omstille arbeidsplassene til nye, grønne jobber i løpet av 15 år. Målet mente Søviknes var «hinsides all fornuft».

Han tar feil.

I møte med klimakrisen og med tap av titusener av oljerelaterte arbeidsplasser taler all fornuft for dette forslaget.

Vil få en vanskelig jobb

Skal det virkelig opprettes et ungdomspanel som skal formidle fakta om oljeindustrien samtidig som de skal rekruttere unge til en fremtid innenfor oljesektoren?

Ungdomspanelet kommer til å få en vanskelig jobb.

Fakta taler nemlig for at vi skal jobbe med andre ting enn olje når vi blir voksne. Å lure ungdom til å tro noe annet er uansvarlig, både med tanke på vår egen og klodens fremtid.


Det er flere meninger om oljeutvinning i Norge. Les noen innlegg her: