SiD

Kampen mot tobakk undertrykker elevene

Røykeloven forskjellsbehandler elever og lærere, og bidrar til større skille i skolesystemet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

afp000786541.jpg

Som elevrådsleder har man et hovedansvar for å ivareta elevenes rettigheter. Det er dermed umulig for meg og ikke å reagere på forskjellsbehandlingen av elever og ansatte ved de nye endringene av røykeloven.

Lærerne røyker foran elevene

Skader som forekommer av tobakk er dokumentert gjennom lengre tid. Senest i 2013 ble et lovendringsforslag vedtatt, som i enda større grad forhindrer passiv røyking og rekruttering til bruk av tobakk. Problemet oppstår når gjennomslagskraften bryter med noe av grunnlaget for vårt samfunns tankegang; nemlig likestilling.

Loven som den står i dag, setter begrensninger for nytelse av tobakk for elever og ansatte som tilhører skolesystemet. Elever, uansett alder, har ikke rett til å røyke eller snuse innenfor skoletiden. Lærere og andre ansatte har derimot lov å røyke foran nesen på elever – så lenge de tar et skritt utenfor skolens område. Noe som ikke er veldig motiverende for å bekjempe nikotinsuget.

Ansatte og elever i lik posisjon

Det finnes ikke noe mer ønskelig enn å begrense bruk av tobakk. Spørsmålet er hvordan man har planlagt en kraftig nedgang av tobakk-rekruttering så lenge lærerne, som særskilte rollemodeller, fortsatt kan holde på som vanlig. Ja, voksne er ofte farligere når man tar fra dem rettigheter – ettersom de er flere og har mer erfaring i politiske saker generelt. Men skal grunnlaget for forskjellsbehandling mellom elever og lærere baseres på at elever ikke kan ta igjen på politikerne?

Når endringen kommer, vil ikke skolen lenger være den samme inkluderende arenaen

Her har det offisielt blitt gjort forskjell på grunnlag av betegnelsene elev og ansatt. Men hva er det som egentlig skaper så stor ulikhet mellom de to gruppene at man skaper forskjell i lovverket? Elever som deltar på videregående opplæring er der av fri vilje. Etter ti år med grunnskole kan de nærmest ta full del i arbeidslivet ved å velge jobb fremfor utdanning, ettersom videre skolegang ikke er lovpålagt.

Dette betyr at elever og lærere er knyttet til skolesystemet på samme måte; frivillig oppmøte. Den eneste forskjellen er at elevene kommer for å lære, mens de ansatte jobber for lønn. Ettersom posisjonen til ansatte og elever er forholdsvis lik, burde det være en selvfølge at det samme regelverket gjelder for alle innenfor skolesystemet.

Skolen forskjellsbehandler

Lovendringene tredde i kraft ved skolestart og forandringene i reglementet vil trenge tid. Dermed er det i realiteten ingen tydelig forskjell enda, ettersom elever i likhet med lærerne går rett utenfor skolens område for å ta en røyk. Når endringen kommer, vil ikke skolen lenger være den samme inkluderende arenaen som jobber for positiv samfunnsutvikling, da urettferdigheten i rolleforskjellen blir tydeliggjort.

Forskjellsbehandlingen begrenser dermed ikke bare lovendringens påvirkningskraft, men den vil også være med på å skape et større skille i skolesystemet mellom ansatte og elever.

Les også:

Ny studie:

Les også

Før var de kule – nå blir de mobbetdobbelt så ofte som andre elever

Erik Nord, seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt, professor i helseøkonom, Universitetet i Oslo:

Les også

Voksne mennesker må få lov til å røyke på steder hvor det ikke plager andre

Njård Håvar Dobson Fjelde (18)

Relevante artikler

 1. NORGE

  Seks av ti lærere føler seg mer utrygge med ny mobbelov

 2. DEBATT

  Flere lærere vil gi bedre skole

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Mobbeloven krever mer av skolelederne

 4. KRONIKK

  Oslo-skolen tør å satse. Fortsett med det.

 5. SID

  Jeg hadde 5 i standpunkt, fikk 4 på eksamen, klaget og fikk 3

 6. KRONIKK

  «Jeg er rektor på en av byens minst attraktive videregående skoler»