SiD

Fraværsgrensen gir rom for skjønn | Magnus Thue

  • Magnus Thue
Fravær som skyldes graviditet eller omsorg for egne barn, er eksplisitt unntatt, sier Magnus Thue (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Fraværsgrensen rammer ikke de som er gravide eller elever som må ta seg av egne barn.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dette innlegget sto på trykk i «Det fossile hjørnet» i Si ;D.

I et innlegg i Si;D tirsdag 6. september skriver Oda Amalie Severinsen (20) om de nye fraværsreglene i videregående skole. Hun frykter at den nye fraværsgrensen på ti prosent udokumentert fravær vil gå ut over de som blir foreldre mens de går på videregående skole – slik hun selv ble.

Magnus Thue (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Fraværsgrensen gjelder udokumentert fravær

Det står respekt av å få barn i ung alder og likevel fullføre videregående skole med gode karakterer, slik Oda Amalie har gjort. Men hun tar feil når hun sier at hun ikke kunne fullført med de nye fraværsreglene. Fraværsgrensen gjelder bare det udokumenterte fraværet.

Oda Amalie Severinsen tar feil når hun sier at hun ikke kunne fullført med de nye fraværsreglene

Fravær som skyldes graviditet eller omsorg for egne barn, er eksplisitt unntatt. Elever i samme situasjon som Oda Amalie vil derfor ikke få problemer på grunn av de nye reglene.

Særskilte regler

Fraværsgrensen på ti prosent skal heller ikke ramme elever som sliter med mye sykdom, enten den er psykisk eller fysisk. Derfor skal ikke slikt dokumentert fravær regnes med. Særskilte regler gjelder for elever som har kroniske sykdommer, slik at de slipper å dokumentere sykdommen i hvert enkelt tilfelle.

Det er også viktig å huske at elever i vanskelige livssituasjoner kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Dette er det rektor ved den enkelte skole som kan avgjøre.

Respekt for skolen

Hvorfor er innføringen av en fraværsregel nødvendig? For det første fordi oppmøte er en viktig verdi i seg selv. Det handler om respekt for skolen, lærere og medelever – og om forberedelser til voksenlivet.


Les mer om

  1. Fraværsgrense
  2. Skole
  3. Lærere