Vi trenger et grønt skifte som er sosialt rettferdig | Varin Hiwa Ali

  • Varin Hiwa Ali (19)

Om de rikeste kan kjøpe seg ut, blir det vanskelig å få folk til å bidra i klimadugnaden.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg er enig at klimakrisen er vår tids største utfordring, men kjære alle engasjerte ungdommer: Husk at de sosiale urettferdighetene vi står overfor i dag, er like viktige.

Det er ikke sånn at vi kan ta klimakampen først og ulikhet etterpå. Vi skal omstille oss, jorda må bli grønnere, vi må nå klimamålene. Men vit også at ulikhetene øker.

De rike blir rikere, rasismen og muslimhatet øker. Stadig flere mennesker kjenner rasismen på kroppen.

Det blir vanskelig å imøtekomme klimautfordringene når det er flere og flere som føler at de ikke er en del av løsningen. Ofte er dette de som står svakest fra før.

Ikke miste det viktige

Da jeg satt i skoledebatter for AUF, var det gratis skolemat, billigere kollektiv og hvordan vi skal bekjempe rasisme som engasjerte mest flere steder i byen.

Det er også krise at litt over halvparten av innvandrerne i Norge har opplevd diskriminering på ett eller flere områder. Det er krise når de rikere blir enda rikere, mens de som har minst får enda mindre. Vi må også snakke høyere om dette.

Vi må få et grønt skifte som også er sosialt rettferdig. Vi kan ikke miste synet på hvordan avgiftspolitikken kan ramme feil. Har vi glemt at ulikhetene øker?

Varin Hiwa Ali (19), nestleder i Oslo AUF.

Alle skal med

En sunn klimapolitikk er en politikk som opprettholder likhetene i samfunnet og at vanlige folk skal ha råd til å ta klimavennlige valg. Om de rikeste kan kjøpe seg ut, blir det vanskelig å få folk til å bidra i klimadugnaden. Når vi skal halvere verdens utslipp trenger vi alle på lag.

Klima og ulikhet henger sammen. De fullfører hverandre, og kan ikke løses hver for seg.

Vi har kanskje en «deadline» når det kommer til klimakrisen, men om vi venter og tar klima først og ulikhet etterpå, så ender vi opp med løsninger som skaper mer ulikhet.

Sa la oss ta kampen mot ulikhet og diskriminering like alvorlig som kampen mot klimaendringene.

Har du fått med deg disse sakene?

Les også

Frp er ikke «Norges mest klimafiendtlige parti» | Odin Rønning

Les også

Vi må ikke glemme at klimakrisen løses sammen | Jacob Kvanvig

Les også

Å gjøre som Sylvi Listhaug ønsker, er å ignorere kunnskap | Mia Cathryn Haugen Chamberlain


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.