Hvorfor vil dere ikke satse på oss? | Henriette Felix

  • Henriette Felix (21)
Vi trenger praktisk hjelp og tilrettelegging, men om vi får det, er vi ikke noe annerledes enn alle andre, skriver Henriette Felix (21).

Det settes lavere forventninger til personer med nedsatt funksjonsevne. Slik skal det ikke være.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Høsten 2016 startet jeg på yrkesfaglig utdanning på service og samferdsel. Skolen min satser høyt for å oppnå best mulig resultater for morgendagens fagarbeidere, og for at disse skal lykkes i fremtiden.

Som yrkesfagselev er jeg blitt møtt av høyt kompetente lærere og ansatte. Jeg har fått gode resultater og utrolig god veiledning når det har vært behov for det.

Jeg ble også kjent med en medelev. Vi arbeidet hardt sammen. Jeg oppfattet oss som likeverdige. Vi oppnådde gode resultater, uten betydelige forskjeller oss imellom. Det eneste som skilte meg fra vennen min, var at jeg brukte rullestol.

Lite visste jeg at dette skulle være et hinder videre som lærling ute i bedrift.

Bedt om å sikte lavere

Det er dessverre en problemstilling mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever til stadighet. Vi blir ofte møtt med lave forventninger grunnet rullestolbruk eller andre funksjonsnedsettelser. Selv om vi ønsker å ta et fagbrev, blir vi ofte veiledet til å ta en lavere del av fagbrevet, kalt kompetansebevis.

Vi trenger praktisk hjelp og tilrettelegging, men om vi får det, er vi ikke noe annerledes enn alle andre. Hvorfor blir da funksjonshemmede ofte bedt av skolenes rådgivere om å ta en annen utdanning med begrunnelsen «at den enkelte ikke er godt nok kvalifisert»?

Henriette Felix (21).

Det er som om bedriften tar for gitt at funksjonsnedsettelsen skal hindre oss i å bidra.

Er det på grunnlag av dårlige holdninger, manglende informasjon om hva funksjonshemmede kan klare med tilrettelegging eller labre forventninger til den enkelte?

Mulig med god tilrettelegging

Mange funksjonshemmede kan ta et ordinært fagbrev. Men dette krever at de har fått den opplæringen og oppfølgingen som er nødvendig på videregående, og som alle andre elever i utgangspunktet har krav på. Det krever også tilrettelegging i lærlingperioden.

Dersom dette er i orden, bør det ikke være forskjell på de funksjonsfriske og funksjonshemmedes muligheter til å ta et fagbrev.

Likevel er det svært vanlig at vi møtes med dårlige holdninger og lave forventninger.

Et samfunnsansvar

Jeg ble selv bedt om å ta kompetansebevis, men ga klar beskjed om at dette ikke var mitt ønske. Høsten 2019 besto jeg fagprøven i kontor- og administrasjonsfaget, og tre måneder senere sto jeg med et ordinært fagbrev i hånden.

Et levende bevis på at det går an, og at det ikke var min rullestol som skulle ta fagprøven, men jeg!

Det koster mye å kjempe for dette, men du får så mye igjen når du har bevist at du kan. Det er flere bedrifter som står på for tilrettelegging, og for at lærlinger med nedsatt funksjonsevne skal få fullføre utdanningen. Men det holder ikke at enkelte bedrifter jobber med dette. Hele samfunnet må bidra.


Har du fått med deg disse?

Les også

Det er få som skjønner mitt syn på sex | Bella Brauer

Les også

Hva skjer når livet flyttes hjem?

Les også

Verden rundt har ungdom byttet ut studier og fester med kampen mot smitte og død


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.