Tiden for å tro på at markedet rydder opp i klimaendringene, er over | Maria Bonita Igland

  • Maria Bonita Igland (21)
Klimakrisen har bevist at det private næringslivet kun tilpasser seg privat profitt, skriver Maria Bonita Igland (20), sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom.

Vi trenger systemendring, ikke klimaendring!

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

2. oktober var Bendik Wessel ute i Si ;D med påstanden om at kapitalismen er nøkkelen til å løse klimakrisen. En slik påstand fortjener et motsvar, for sannheten er at kapitalismen har skapt den alvorlige klimakrisen vi står i.

Maria Bonita Igland (20), sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom

Troen på evig vekst

Kapitalisme har et konstant ekspansjonsbehov og er avhengig av vekst for å overleve. Dette fører til at alt i vårt samfunn som man kan tjene penger på, blir gjenstand for profittmotiv.

Måten jordens ressurser ødelegges på for å tjene penger, er blant de verste eksemplene på dette.

I dag står 100 selskaper for 71 prosent av verdens klimagassutslipp. Samtidig blir vårt samfunn referert til som et «forbrukersamfunn», hvor halvparten av all maten som produseres, blir kastet, og det produseres et overskudd av klær.

Vårt «bruk-og-kast»-samfunn er en direkte konsekvens av et system som setter alle andre behov til side for å oppnå mer økonomisk vekst.

Profitt over behov

Wessel påstår at han «tror det private næringslivet alltid vil finne løsninger» på våre problemer og tilpasse seg menneskers behov.

I dag flykter flere mennesker fra klimaendringer enn krig. Amazonas, verdens lunger, brennes og hugges ned fordi noen tjener penger på det.

Klimakrisen har bevist at det private næringslivet kun tilpasser seg privat profitt, mens menneskers behov alltid vil ligge lengre nede på prioriteringslisten.

Løsningene blir skyvet unna

Klimakrisen er vår tids største utfordring, men løsningene blir aktivt skyvet unna med dagens økonomiske system.

Derfor trenger vi tiltak som ansvarliggjør de multinasjonale selskapene som i dag tjener seg søkkrike på å ødelegge fremtiden til oss unge. Nettopp derfor er den miljøbevegelsen som Greta Thunberg leder en av våre viktigste folkebevegelser.

Tiden for å tro på at markedet rydder opp, er over. Vi trenger systemendring, ikke klimaendring!


Les også

Jeg er én av mange klimaengasjerte ungdommer. Noen av tilbakemeldingene vi får, burde egentlig ikke deles.

Les også

Vi er vitne til et svik uten like fra foreldregenerasjonen

Les også

Jeg er utrolig lei av å høre løgnen om at klimastreikerne ikke kommer med løsninger


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.