SiD

Legalisering er en elendig form for forebygging | Ingvild Halderaker Husby

 • Ingvild Halderaker Husby (17)
  Ingvild Halderaker Husby (17)
  1. nestleder i Oslo KrFU
Rusavhengige er en ekstremt sårbar gruppe som trenger mer hjelp og støtte fra samfunnet. Jeg er helt uenig i at dette skal gjøres gjennom å avkriminalisere og legalisere rusmidler, skriver debattanten.

Rusmisbrukere trenger ikke økt tilgjengelighet på rusmidlene, de trenger økt hjelp.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dersom vi velger å avkriminalisere narkotika, begrenser vi enkeltmenneskers frihet. I debatten rundt legalisering av rusmidler er det samtidig utrolig viktig å huske på effekten rusmidler har på andre.

Sårbar gruppe

Mansoor Hussain skriver i et Si ;D-innlegg 13. november at Norge bør være et foregangsland i å legalisere og regulere cannabis. Hussain begrunner dette med at rusavhengige er en av de svakeste gruppene i samfunnet, og at de har et stort behov for at systemet legger til rette for å hjelpe de opp på bena igjen.

Ingvild Halderaker Husby (17), 1. nestleder i Oslo KrFU

Dette er jeg helt enig i. Rusavhengige er en ekstremt sårbar gruppe som trenger mer hjelp og støtte fra samfunnet.

Men jeg er helt uenig i at dette skal gjøres gjennom å avkriminalisere og legalisere rusmidler.

Økt tilgjengelighet gir økt misbruk. I tillegg hadde legalisering sendt ut et signal om at vi er mer åpne for rusmidler. Rusmisbrukere trenger ikke økt tilgjengelighet på rusmidlene, de trenger økt hjelp. De trenger helsehjelp, hjelp til å skaffe seg jobb og et sted å bo.

Mer informasjon

Men noe av det aller viktigste innenfor ruspolitikken er forebygging. Forebyggingsarbeidet som forhindrer at mennesker blir rusavhengige og faller utenfor samfunnet, må settes i fokus.

Å skape økt tilgjengelighet er elendig form for forebygging.

Skolen er en viktig og god arena for å forebygge rusbruk, spesielt hos unge. Det er viktig å spre enda mer informasjon om hvor farlig rusmidler faktisk er. Samfunnet må også bli flinkere til tidligere å ta tak i dem som faller utenfor, og hjelpe dem gjennom behandling.

Rus har utrolig negative effekter på både helse og samfunnets sikkerhet. Vi må hjelpe rusmisbrukere tilbake på rett spor, motivere dem og ikke minst vise at vi bryr oss.


Les mer om cannabis og legalisering:

Les også

 1. Vi må snakke mer om cannabis

 2. Frykt for at flere skal bruke narkotika, er en god grunn til ikke å legalisere

 3. Cannabis er farligst når det er forbudt


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

 1. Legalisering
 2. Cannabis
 3. Kristelig Folkeparti (KrF)