Jeg får mindre og mindre lyst til å ta oppfordringen din, Erna | Silje Bakken

  • Silje Bakken (21)
Hvorfor skal jeg gå gjennom en smertefull - og ja, livsfarlig - fødsel for velferdsstatens fremtid, all den tid velferdsstaten ikke evner å stille opp tilbake? spør debattanten.

Si ;D-innlegg: Hvordan kan du oppfordre oss kvinner til å føde flere barn, all den tid fødselsomsorgen systematisk nedprioriteres år etter år?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I sin nyttårstale bedyret statsminister Erna Solberg norske kvinner til å føde flere barn. Statsministeren er nemlig bekymret for norske fruktbarhetstall. Ikke bare velger stadig flere å få færre, eller ingen, barn, men vi venter også lenger før vi gjør det.

Greit nok, Erna. Vi kan være enige i at vi trenger unge og sterke hender som kan bære velferdsstaten også i fremtiden. Men hvordan kan du oppfordre oss kvinner til å føde flere barn, all den tid fødselsomsorgen systematisk nedprioriteres år etter år?

Stor symbolikk

Det er ingen tvil om at Norge er blitt et av verdens tryggeste land å føde barn i. Da er det et spesielt politisk ansvar å sørge for at vi også fortsetter å være det i fremtiden.

Når kvinnehelse systematisk blir nedprioritert, nytter det ikke å svare at velferdsstatens bærekraft er under press, mener debattanten.

Når Jordmorforeningen roper varsko, handler det om at vi på landsbasis mangler flere hundre jordmorårsverk i kommunene. Når folk demonstrerer i gatene, handler det om at lokale fødeavdelinger blir lagt ned, og kvinner blir tvunget til å reise timevis i bil for å komme seg til sykehus.

Slik som i Møre og Romsdal, hvor fødeavdelingen i Kristiansund skal nedlegges, selv før et nytt fellessykehus for regionen står klart. En rekke kvinner herfra får nå en reisevei på to til tre timer.

Selv for en som aldri har født, er det åpenbart at tre timer må virke uendelig lenge når kroppen straks skal gjennom det mest krevende en menneskekropp kan gjennomgå.

Det er stor symbolikk i at nettopp fødselsomsorgen strupes i distriktene, fremfor å styrkes slik at kvinne og barn kan oppleve et trygt og fullverdig tilbud fra start til slutt.

Mindre lyst

Hva forteller du disse kvinnene, Erna, når du ber dem om å føde barn til samfunnets beste? Hva sier du når Jordmorforeningen forteller at det er dobbel risiko for livstruende komplikasjoner når reiseveien er over en time?

Dersom statsministeren ønsker at flere unge kvinner skal føde, kan ikke barselomsorgen forbli en innsparingspost på statsbudsjettet. Når kvinnehelse systematisk blir nedprioritert, nytter det ikke å svare at velferdsstatens bærekraft er under press.

Det er ennå mange år til jeg skal ta din oppfordring, Erna. Men lysten til å gjøre det blir stadig mindre og mindre når jeg ser hvor lite din regjering gjør for å verdsette og ivareta fødende kvinner og deres nyfødte barn.

For hvorfor skal jeg gå gjennom en smertefull - og ja, livsfarlig - fødsel for velferdsstatens fremtid, all den tid velferdsstaten ikke evner å stille opp tilbake?

Debattanten er valgkampansvarlig for AUF i Akershus og medlem av helseutvalget i Ski kommune for Arbeiderpartiet.


Les også

Professor Ola Didrik Saugstad: Tidlig hjemreise etter fødsel betyr at noen risikobarn ikke fanges opp i tide

Les også

Fagfolk frykter økt spedbarnsdødelighet

Les også

Ammehjelpere: «Barselomsorgen er i krise. Kapasiteten vår er fullstendig sprengt.»


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.