SiD

Ønsker jeg å vite om mine fremtidige barn vil bli født med min sykdom? Selvfølgelig | Silje Brekke Bakken

  • Silje Brekke Bakken (20), nestleder, AUF Akershus
Det er skikkelig kjipt å være kronisk syk, skriver Silje Brekke Bakken (20), nestleder i AUF Akershus.

Si;D-innlegg: Det er bedre å være frisk enn syk. Vi må slutte å late som noe annet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Bioteknologi. Kanskje er du en av dem som forbinder det mye omtalte ordet med moderne medisinske fremskritt, optimisme og samfunnsnytte.

Kanskje er du en av dem som hører alarmklokkene ringe og ser det såkalte sorteringssamfunnet nærme seg med stormskritt. Selv har min bakgrunn ført meg inn i gruppen av teknologioptimister, ikke overraskende.

Dagen starter med piller og pusteøvelser

Jeg er født med den kroniske, arvelige og alvorlige lungesykdommen Cystisk Fibrose (CF). Hver morgen starter på samme måte: med piller, pusteøvelser og inhalasjoner. Kaffekoppen og frokosten, de flestes foretrukne start på dagen, må pent vente.

Om jeg heller ville vært frisk? Så absolutt. Ønsker jeg å vite om mine fremtidige barn også vil bli født med samme sykdommen? Selvfølgelig.

Hadde jeg, hvis mulig, valgt å redigere bort sykdomsgenet fra disse samme barna? Uten tvil.

Mitt menneskeverd står like sterkt som ditt

Dette skyldes selvsagt ikke at jeg anser meg selv som mindre verdt, eller en byrde for samfunnet. Mitt menneskeverd står like sterkt som ditt.

Tvert imot er mine svar på disse spørsmålene ganske åpenbare: det er skikkelig kjipt å være kronisk syk.

Til tross for dette svært enkle resonnementet, pågår debatten om menneskeverd og bioteknologiske fremskritt som aldri før.

Høyest på barrikadene imot disse fremskrittene, står selvsagt KrF. Partiet som mener undersøkelser av arvemateriale til befruktede egg, vil føre til et sorteringssamfunn hvor noen er bra nok til å leve, mens andre ikke er det.

Menneskeverd på sitt fineste

At flere av de som faktisk lever med sykdom selv eller i nære relasjoner, er positive til bioteknologi, ser ikke ut til å være så viktig. For er ikke selve kjernen i menneskeverd nettopp å sørge for at alle lever de beste livene som er mulig?

Eller mener KrF virkelig at de såkalte kristne verdiene de forfekter, er å stoppe alle forsøk på å unngå smerte, lidelse og tidlig død hos menneskene dette gjelder?

Dersom sykdommer som fører til nettopp dette, kan identifiseres og elimineres, vil vi oppleve barn og unge som får leve lengre, smertefrie og kvalitetsmessig bedre liv. Er ikke dette menneskeverd på sitt fineste? For det er jo bedre å være frisk, enn syk. Vi må slutte å late som noe annet.

Stigmatisering av syke individer som allerede er født

Problemet med argumentasjonen fra den kristnekonservative fløyen i norsk politikk, er at den ofte legger til grunn at dersom man åpner opp for bioteknologiske endringer, stigmatiserer man samtidig den gruppen av syke individer som allerede er født. Jeg mener dette er feil.

Det er mulig å ønske seg en verden med mindre sykdom, uten å mene at dette bør legge føringer på hvordan vi behandler dem som allerede er med oss.

Andre saker du kanskje vil lese:

Les også

  1. Dette mener ungdomspartiene om eggdonasjon

  2. Ja til tukling med skaperverket! Jo til GMO! | Joacim Lund

  3. La oss åpne for mer forskning på befruktede egg | Kristin Halvorsen og Ole Johan Borge

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Si ;D
  2. Bioteknologi
  3. Sykdom