SiD

Du skal ikke trenge å bekymre deg for at en lærer skal snakke høyt om deg i gangen | Magnus Kvalbein, rektor

  • Magnus Kvalbein, rektor på Kvitsund Gymnas

Rektor svarer: Det er travelt i skolen, men vi har det ikke for travelt til å være profesjonelle i møte med personvernhensyn.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Vi jobber kontinuerlig for å sikre elevene og deres personvern, skriver Magnus Kvalbein.

Her kan du lese innlegget Magnus Kvalbein svarer på:

Les også

Kjære lærere, det er mange måter å bryte taushetsplikten på

Det er avgjørende at elever kan stole på at lærere og andre tilsatte ved vår skole er profesjonelle i møte med sensitive personopplysninger.

Alle som har arbeidet i skolen vet at arbeidshverdagen er hektisk til tider. Vi har behov for å kommunisere med kollegaer når vi møtes mellom undervisningsøkter.

Da er det spesielt viktig at personvern og taushetsplikt har høy bevissthet i personalet. For det er travelt i skolen, men vi har det ikke for travelt til å være profesjonelle i møte med personvernhensyn.

Skal ikke finne sted

Samtaler mellom lærere av den typen som beskrives i innlegget skal ikke finne sted i korridorer eller andre steder der man ikke kan forsikre seg om at ingen andre lytter. Det er både lovverket og våre interne instrukser klare på.

Det er riktig at vi har delt planleggingsdokumenter mellom lærere i en mappe i vårt e-postsystem. Sikkerhetsinnstillingene i denne mappa var ikke var tilstrekkelig strenge, og det var mulig for uvedkomne å få innsyn i denne. Det beklager jeg sterkt, og feilen ble rettet samme kveld som vi ble gjort oppmerksomme på dette.

Det er likevel viktig å presisere at det aktuelle dokumentet ikke inneholdt opplysninger om hvorfor elevene hadde rett på utvidet tid, kun at de hadde det, og hvilke ekstra hjelpemidler de eventuelt hadde krav på.

Det var ikke vår intensjon å legge lokk på denne hendelsen, men det var viktig for oss at ikke flere elever fikk kjennskap til hvordan de kunne få tilgang til mappen før den ble stengt.

Beklager

Jeg er helt enig i at det ikke er greit å måtte bekymre seg for at en lærer skal snakke høyt om deg i gangen, eller at annen informasjon om deg skal være usikret. Vi jobber kontinuerlig for å sikre elevene og deres personvern, og beklager at ikke alle opplever at vi har vært tilstrekkelig gode i dette arbeidet.

Og til slutt, til deg og alle andre elever: Si for all del ifra til rektor hvis du opplever at skolen ikke tar gode nok personvernhensyn, eller andre hensyn for den del. Jeg vet ikke om noen skoleledere som ikke ville tatt eleven på alvor i en slik situasjon.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Lærere
  3. Skole
  4. Taushetsplikt