SiD

Det er ikke for sent å snu’n, Elvestuen! | Ragnhild Tynæs Haarstad

  • Ragnhild Tynæs Haarstad (17) Leder i Hedmark Natur og ungdom

Vi i Natur og ungdom vet at Førdefjorden er en av de viktigste miljøsakene vi har, og man skal aldri, aldri, aldri gi seg i sånne saker. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix / privat

Si ;D-innlegg: Venstre selger seg billig og dumper siste rest av partiets pålitelighet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Da Venstre bestemte at de skulle gå inn i regjering med Høyre og Frp, var det stor misnøye innad i partiet. Argumentet var at de nå hadde en større påvirkningskraft enn om de valgte å stå utenfor.

Både Trine Skei Grande og Ola Elvestuen har vist seg villige til å svelge mang en kamel under regjeringsforhandlingene!

Forkaster valgløfte

Ikke før statsrådpostene var utdelt, forkastet Venstre ett av sine viktigste valgløfter. Venstre tillater nemlig gruvedumping i Førdefjorden, på premisset at det ikke blir tillatt med nye deponi i sjø ut perioden. Det er tomme ord, ettersom det ikke er søkt om nye deponi i sjø de neste årene.

Venstre selger seg billig og dumper siste rest av partiets pålitelighet. «Dette er en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen. Man skal aldri, aldri, aldri gi seg i så viktige saker», sa Trine Skei Grande til NTB for tre år siden.

Saken var dog ikke viktigere enn at den ble trumfet av higen etter statsrådposter.

Tillater forurensning

Venstres offisielle nettside står det at Venstre vil sikre nasjonale laksefjorder fra aktivitet som ødelegger villaksen. At de gir grønt lys for å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i en av våre nasjonale laksefjorder, er derfor selvmotsigende.

Førdefjorden anses nemlig som vital for den truede nasjonale villaksstammen. Havforskningsinstituttet har gjort funn i Jøssingfjorden som viser at over 30 år etter at de sluttet å dumpe gruveavfall i fjorden, er det fremdeles minimalt med liv.

Skal dere bare dumpe disse målene dere har vedtatt, Venstre?

Ifølge deres offisielle nettside er Venstres viktigste miljømål: Å sikre biologisk mangfold, og å bekjempe forurensning og miljøgifter.

Deponiområdet er et viktig gyteområde for flere utrydningstruede arter. Selve naturtypen fjord er på rødlisten over truede naturtyper. Er det ikke da litt rart å tillate forurensning i en av våre reneste fjorder, Venstre?

Sett ned foten

Hva er det som skal utvinnes, som kan være verdt den skaden som påføres miljøet? Vi i Natur og ungdom vet at dette er en av de viktigste miljøsakene vi har, og man skal aldri, aldri, aldri gi seg i sånne saker.

Driftskonsesjon er ennå ikke gitt, og det må man ha for å få lov til å starte gruven. Sett ned foten, bevis at dere holder ord, Venstre.

Husk at det er ikke for sent å snu’n, Elvestuen!


Flere unge stemmer om klima og miljø:

Les også

Klimasøksmålet mot staten var ikke «bare et stunt» eller et rop om oppmerksomhet

Les også

At én person ikke kan utgjøre en stor forskjell, er den verste unnskyldningen jeg har hørt

Les også

Gammel vane, nødt til å vende!

Les også

Man vil ikke ha bruk for penger mens verden står i flammer | Helene Nielsen Anisdahl

Les også

Oppfordring fra en Grønn Ungdom: Venstre bør svelge kameler og gå i regjering

Les også

Det som var forrige generasjons start, blir vår generasjons slutt


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Førdefjorden
  2. Venstre (V)
  3. Klima