Hvorfor lærer vi ikke programmering på skolen?

  • Oliver Ruden (17)
Oliver Ruden (17) vil ha programmering inn i skolen.

Vi trenger økt kunnskap om datamaskiner.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Som mange andre som har hatt fire år med fremmedspråk, har jeg lurt på poenget. Jeg har tenkt: «Hvorfor har vi tysk, fransk og spansk på skolen?», «Hvorfor kan ikke alle lære seg engelsk i stedet» og «Hva skal jeg egentlig med dette?». Alle svarene jeg har fått, har vært at jeg vil få bruk for det i fremtiden.

Fremtidens språk

Men hvis vi først må lære oss et språk, hvorfor ikke tilby fremtidens fremmedspråk? Og da mener jeg ikke et eller annet voksende menneskespråk. Jeg mener programmering, datamaskinens språk.

For datamaskiner er fremtiden. Vi trenger økt kunnskap i samfunnet om datamaskinene. Fordi datamaskiner har begrensninger, og manglende kunnskap kan bety at vi gir datamaskinen oppgaver den ikke passer til. Denne kunnskapen kan programmering gi.

Så hvis skolen skal forberede oss for fremtiden, burde vi få undervisning programmering.

Oliver Ruden (17)

Alltid relevant

For til syvende og sist handler skolen om å forberede oss for et fremtidig arbeidsliv. Og i fremtiden kommer flere og flere til å lære engelsk. Datamaskiner derimot, kommer aldri til å lære seg engelsk. Derfor vil programmering alltid være relevant.

Noen lurer sikkert på hvorfor vi må ha fremmedspråk i det hele tatt. Selv om man ikke lærer flytende tysk på fire år, kan tysken øke evnen din til å lære nye ting gjennom et språk. For eksempel lærte jeg mye mer om direkte objekter av tyskfaget enn norskfaget. Dette gjelder programmering også.

Vil kreve kunnskap

Programmering bringer fremtidsrettet kunnskap inn i undervisningen, samtidig som det har alle fordelene ved fremmedspråk. I et samfunn i konstant digital utvikling blir programmering stadig mer relevant. Kunstig intelligens og algoritmer eksisterer allerede i samfunnet.

Dette vil kreve at samfunnet tilegner seg en stadig økende kunnskap om datamaskiner. Og det er derfor det er på tide den norske lærerplanen blir revurdert og programmering blir et mulig tredjespråk.

Forfatteren er deltager i utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk, er forfatterens egne.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.