SiD

Jo, dere er faktisk «dessertgenerasjonen»

  • Helena Hertzberg Bugge (16)
    Helena Hertzberg Bugge (16)
    Leder i Oslo Grønn Ungdom
Det er vi unge som må ta regningen for at «dessertgenerasjonen» har forsynt seg for mye av vårt felles kakebord, skriver Helena Hertzberg Bugge (16), leder i Oslo Grønn Ungdom.

Poenget er ikke hvordan eldre generasjoner vokste opp, men hvordan de har oppført seg de siste 50 årene. Og ikke minst hvordan de oppfører seg nå.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Tor Merckoll skriver i Aftenposten 15. februar om hvordan, etter hans oppfatning, hans generasjon har «gjort mye for miljø og samfunn». Det stemmer at den eldre generasjonen har gjort mye for å ta samfunnet i en mye bedre retning, men Merckoll glemmer at vi står overfor større utfordringer i dag.

Jeg tror jeg snakker for alle unge i dag når jeg sier at vi har hørt mye om hvordan det var å leve i Norge i forrige århundre, spesielt før vi fant oljen. Men debatten kan ikke stoppe der. Vi kan ikke fortsette som før og bare snakke om hvordan det var før i tiden.

Vi må ta regningen

Det er sant at oljen har gitt oss mye, men oljen er i realiteten et forbrukslån med verdens verste rente. Vi har økt velferden ved å forverre klimakrisen, og da må debatten handle om hvordan vi kan løse nettopp dette.

Den eldre generasjon har ikke bare hatt det lett. Ingen generasjon har det. Men det er likevel vi unge som må ta regningen for at «dessertgenerasjonen» har forsynt seg for mye av vårt felles kakebord.

Ikke minst er Merckolls generasjon jevnt over, og med god margin, dem som er minst opptatt av klima. Det er realiteten nå, uavhengig av hvor miljøvennlig de levde som unge.

Helena Hertzberg Bugge (16), nestleder i Oslo Grønn Ungdom.

Koker kloden

De eldre generasjonene startet kanskje beskjedent, men har siden vært med på tidenes forbruksvekst. Nordmenn spiser for eksempel dobbelt så mye kjøtt og kjøper dobbelt så mye klær som for 30 år siden.

Poenget er ikke hvordan Merckolls generasjon vokste opp, men hvordan de har oppført seg de siste 50 årene, og ikke minst hvordan de oppfører seg nå.

De siste tiårene er det ikke min generasjon som har hatt makten – men Merckolls. Man ryddet kanskje opp i Akerselva, men alle norske regjeringer har samtidig fortsatt å dumpe gift fra gruvedrift i fjordene våre, forurenset luften med monsterveier inn til byene og pumpe olje som koker kloden.

Norge har aldri nådd klimamålene sine – ikke i nærheten engang.

Merckolls generasjon har vært med på å føre oss inn i klimakrisen vi står i i dag, og det er bare rimelig av oss unge å ønske et veiskille i politikken fremover. Derfor håper jeg alle på hans alder stemmer MDG til høsten.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Klima
  2. Miljø