SiD

Regjeringen er en klimaforkjemper! | Kristina Meek Stokke

 • Kristina Meek Stokke (17)
  Kristina Meek Stokke (17)
  Leder, Vestre Aker Unge Høyre
Vindmøller i Eigersund kommune i Rogalan

Der MDG ønsker å skru av oljekranen i morgen, ønsker regjeringen å bruke disse ressursene til å endre verden.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

21. august skriver Helena Hertzberg Bugge fra Grønn Ungdom på Si ;D at regjeringen skuffer i klimapolitikken. Jeg er lei svartmalingen Grønn Ungdom driver med, der de fremstiller Høyre og regjeringen som klimafiendtlige partier, for det er rett og slett ikke sant.

Kristina Meek Stokke (17), leder i Vestre Aker Unge Høyre

Den borgerlige regjeringen har satt i verk mange omfattende klimatiltak siden 2013. De har hvert år økt CO2-avgiften for bedrifter som forurenser, bevilget 1,5 milliarder kroner til kollektivprosjekter i byer og økt bevilgningen til klimabistand.

EU og norsk olje og gass

Vi i Høyre mener at klimakuttene må ses på i et større bilde. Det er begrenset hvor mye hver lille norske kommune kan gjøre for å få ned utslippene globalt.

Norge som nasjon er bare en liten del i et større klimaregnskap.

Derfor satser Høyre internasjonalt og er det eneste partiet som tør å si et klart og tydelig ja til EU, et av de største klimaprosjektene i historien.

De borgerlige partiene tør også å si at norsk olje og gass er nødvendig for at vi skal nå det grønne skiftet. Vi mener ikke at olje og gass skal vare evig. Men for at andre land, som i dag får sin energi fra kull, skal nå klimamålene, så må de få hjelp av oss.

Klimavalg

Høyre er det partiet som ser klimautfordringene, og tar det grønne skiftet på alvor. Der MDG ønsker å skru av oljekranen i morgen, ønsker regjeringen å bruke disse ressursene til å endre verden.

For å bekjempe klimaendringene kan vi ikke ta kampen i hver enkelt kommune. Vi må ta den sammen. Ikke bare i hele landet, men i hele verden.

Heldigvis er jeg og Bugge enige om én ting: Valget 9. september er et viktig klimavalg.

Skal Norge klare seg gjennom det grønne skiftet, er det viktig å stemme realistisk, ikke idealistisk, i klimapolitikken.
Vi vil stoppe utslippene, ikke utviklingen!


Les også

 1. "Jordens lunger" står i brann.

 2. Vi er vitne til et svik uten like fra foreldregenerasjonen

 3. På én måned har Grønlandsisen mistet nok vann til å fylle Mjøsa tre ganger


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

 1. Klimapolitikk
 2. Unge Høyre
 3. Miljøpartiet De Grønne (MDG)