Bompengemotstanden er en skam for Norge | Simen Bondevik

  • Simen Bondevik (19)
Bompengeprotest i Bergen og klimastreik i Oslo. Debattanten mener de unge har valgt den riktige kampen.

Det er to gryende opprør i Norge; klimaopprøret ledet an av oss unge og
bompengeopprøret ledet an av voksne. Det er ingen tvil om hvem som
prioriterer best.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Bompengeopprøret rundt omkring i Norge har for alvor skutt fart.

Ifølge en meningsmåling utført av Respons Analyse ligger Folkeaksjonen nei til mer bompenger an til å få mer enn hver fjerde stemme i Bergen, det ville gjort partiet til Bergens største.

Den samme trenden ser vi flere steder i landet, og partiet ble også målt til det største i nye Alver kommune nylig.

Kampen mot bompenger har engasjert voksne over hele landet på en måte vi ikke har sett lignende til i norsk samfunnsdebatt på lenge.

Hovedargumentene mot bompenger har blant annet handlet om at avgiftsnivået på bilistene allerede er høyt nok, og at bompengene rammer alle like hardt uavhengig av inntekt og derfor er urettferdig.

Klimakrisen

Samtidig har et annet engasjement blomstret; kampen mot klimakrisen. Barn og unge over hele Norge, og verden, har flere ganger streiket fra skolen, tatt til gatene og demonstrert mot klimakrisen som nå foregår.

Det er store kontraster mellom sakene som de unge og de voksne har tatt en lederrolle i engasjementet for, skriver Simen Bondevik.

Med Greta Thunberg i spissen har vi unge sagt tydelig ifra om hva som blir vår felles kampsak nummer én fremover; kampen for å stoppe klimaendringene.

Dette er blitt unges store sak fordi vi vet hvor fatale konsekvenser klimakrisen kommer til å få hvis vi ikke får stoppet den.

Senest i høst kom FNs klimapanel med en rapport som beskriver konsekvensene av global oppvarming på over 1,5 grader. Rapporten forteller om hvordan millioner av mennesker vil bli rammet av stigning i havnivå, tørke, flom og annet ekstremvær.

Kostnadene vil bli store over hele verden, og aller hardest vil det gå ut over utviklingsland.

Kontraster

Det er store kontraster mellom sakene som de unge og de voksne har tatt en lederrolle i engasjementet for. Der vi unge har valgt å ta kampen mot den største utfordringen verdenssamfunnet står overfor, har mange voksne valgt å ta kampen mot en lokal avgift.

Jeg synes vi unge har valgt oss den riktige kampen, og det er mange voksne folk som har mye å lære av modige klimastreikere.

Jeg tror vi vil se tilbake på bompengemotstanden som en skam for norgeshistorien, når alle innser hvor mye mer alvorlig klimakrisen faktisk er.

Dagens situasjon

Jeg forstår at det er kjipt å betale bompenger, og jeg kan være enig i at det finnes mer rettferdige måter å løse det på.

Engasjementet Folkeaksjonen nei til mer bompenger har skapt, er også sunt for demokratiet.

Men jeg synes likevel det er oppsiktsvekkende og skummelt at det er bompengesaken tusenvis av voksne velger å bruke engasjementet sitt på, med tanke på den situasjonen vi har i verden i dag.

Millioner av mennesker er på flukt fra hjemmene sine, og millioner av mennesker lever i fattigdom uten mat, drikke eller tak over hodet. Dette blir enda verre dersom politikerne ikke tar grep for å stoppe klimakrisen.

Det haster å stoppe klimakrisen, det haster ikke å stoppe bompengene.13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.