SiD

Problemet er ikke at flinke, hardtarbeidende elever går på samme videregående skole | Vilde Skobba

 • Vilde Skobba (18)
  Vilde Skobba (18)
Vilde Skobba går på Katta videregående skole i Oslo. Hun mener at de flinke, hardtarbeidende elevene, er helt like. Bildet viser Raymond Johansen (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV) på besøk på Nordpolen skole i Oslo i fjor vår.

Jeg sier ja til fortsatt fritt skolevalg i Oslo.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Oslo bystyre vurderer flere nye opptaksmodeller for videregående skole som skal erstatte karakteropptaket vi har i dag. Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap (SV), sier vi har fått en sterk segregering de siste årene. Hun sier det gjelder økonomisk og etnisk bakgrunn, og at denne segregeringen har delt Oslo i to.

Thorkildsen tror at problemet ligger i at hvite, rike elever kommer inn på de mest populære skolene i sentrum. Dette fører igjen til mindre mangfold.

Så langt er jeg enig med Thorkildsen. Men forslagene inntaksutvalget foreslår, enten det er loddtrekning eller bostedsbestemmelse, er ingen løsning.

De «flinke» ligner

Det er klart at hvis du blander sterke og svake elever på skolene i Oslo, vil problemet se ut som om det er løst. Men å stokke om på hvem som går på hvilken skole, er å dekke over problemet fremfor å finne en løsning.

Dette er på samme måte som at Tøyenløftet, ikke løftet noen ut av fattigdom. I stedet fikk det området til å se bedre ut på statistikken ved å få rike hipstere til å flytte til Tøyen.

For problemet er ikke at flinke, hardtarbeidende elever går på samme videregående skole. Problemet er at de elevene som er flinke og hardtarbeidende, er helt like.

Vilde Skobba (18)

De som klarer å få gode karakterer på ungdomsskolen, tilhører hovedsakelig én gruppe. De er elever som kommer fra ressurssterke familier. De er rike, ofte etnisk norske, med akademisk utdannede foreldre som har tid og kunnskap til å hjelpe dem med lekser eller bestille privatlærer.

Selv om skolegang i Norge er gratis, har bakgrunnen din fremdeles mye å si for om du lykkes i grunnskolen, og dermed i akademia. Derfor trenger vi en bedre grunnskole som ikke skaper de forskjellene vi ser i dag.

En måte å gjøre det på, er leksefri skole. Det bidrar til at skolearbeidet blir gjort på skolen, der alle har like stor tilgang til hjelp. Og de enkelte skolene tvinges til å sørge for at alle elevene henger med.

Mister mange flinke

Ikke bare er segregering en negativ konsekvens av dette klasseskillet, men vi kaster også bort mange talenter. Det finnes mange smarte og kreative ungdommer med kjempegode ideer og ambisjoner som ikke kommer inn på de gode skolene.

Disse talentene må få mulighet til å gjøre det like bra som mer privilegerte elever. Dette må skje gjennom bedre tilgang til hjelp i grunnskolen.

Problemet ligger altså dypere og på et tidligere tidspunkt enn på videregående. Løsningsforslagene inntaksutvalget foreslår, skjuler problemet vi i dag står overfor. Derfor sier jeg ja til fortsatt fritt skolevalg i Oslo.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Har du fått med deg disse?

Les også

 1. Utvalg anbefaler to modeller for inntak til videregående skoler i Oslo

 2. Fire elever samlet inn 180 underskrifter: Ber skolebyråden droppe leksene

 3. Aftenposten mener: Vanskelig uansett med inntaksordningenLes mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Norge
 3. Tøyen
 4. Samfunnet
 5. Oppvekst
 6. Leksefri
 7. Inga Marte Thorkildsen