SiD

Vi må ha bedre spilleregler for handel som hindrer menneskerettighetsbrudd | Matilde Angeltveit

 • Matilde Angeltveit (20)
  Matilde Angeltveit (20)
  2. nestleder, Changemaker Norge
Rana Plaza-ulykken i Bangladesh er et eksempel på hvor galt det kan gå om næringslivet ikke tar sitt samfunnsansvar på alvor, skriver Matilde Angeltveit (20) i Changemaker Norge.

Man skal ikke stole blindt på at moralske prinsipper alltid seirer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hva ville du gjort hvis ingen sjekket? Kjørt over fartsgrensen? Spist fra smågodthyllen i butikken? Jukset på eksamen?

Vi har regler av en grunn. Det er en grunn til at vi har noen som passer på at reglene blir fulgt, og at det får konsekvenser om noen bryter reglene. Fartsgrenser hindrer råkjøring og reduserer dødsfall i trafikken. Eksamensvakter sørger for en rettferdig vurdering av studentene. Stjeler du fra andre, kommer politiet. Heldigvis.

Ikke godt nok

Hva om vi i stedet for lover og regler bare hadde hatt veiledende retningslinjer? Det er virkeligheten når det kommer til næringslivet og menneskerettigheter. Det er staten som har ansvaret for å sikre borgernes menneskerettigheter, men ikke alle land har interesse av eller ressursene til det. Norske selskaper opererer i slike land. Det er ikke et problem i seg selv, men det gir dem mye makt og ansvar.

Når den norske staten ikke da stiller krav til virksomheten, betyr det i praksis at staten via skatt kan, uten å være klar over det, tjene penger på norske selskapers menneskerettighetsbrudd. Sånt kan skje når ingen sjekker.

Når det er snakk om store pengesummer og selskaper der ingen enkeltpersoner er juridisk ansvarlige, tror jeg ikke man blindt skal stole på at moralske prinsipper alltid seirer. Selvfølgelig er det billigere å betale arbeidernes luselønn. Eller å blåse i miljøet. Det er mer behagelig ikke å gå verdikjedene og datterselskapene i sømmene og heller anta at de billige produktene sikkert er laget på en forsvarlig måte. Jeg syntes ikke at det er godt nok.

Indirekte involvert

Rana Plaza-ulykken i Bangladesh er et eksempel på hvor galt det kan gå om næringslivet ikke tar sitt samfunnsansvar på alvor. Over tusen arbeidere døde på jobb da en tekstilfabrikkbygning kollapset. Norske bedrifter opptrer også iblant uaktsomt – det gjelder miljøødeleggelser, arbeiderrettigheter og urfolks rettigheter. Hydro i Brasil er et eksempel. Norfund i vannkraftprosjektet Hidro Santa Cruz i Guatemala er et annet.

Matilde Angeltveit (20).

Norske bedrifter er nok oftere bare indirekte involvert i menneskerettighetsbrudd. Lange og komplekse verdikjeder gjør at varene vi kjøper i Norge kan ha blitt produsert på Rana Plaza-aktige steder. Hemmelighold i leverandørkjeder gjør at vi ofte ikke vet om det. Det er problematisk. Selv om en klesbutikk i Norge ikke direkte har gjort noe galt selv, er det likevel de som opprettholder de dårlige arbeidsforholdene ved å fortsette å kjøpe billige produkter fra uansvarlige leverandører.

Staten må sjekke

Dagens situasjon er urettferdig for de bedriftene som tar ansvar for produksjonen sin, fordi det koster mer. Vi må ha like spilleregler for handel som hindrer og sanksjonerer menneskerettighetsbrudd, ikke bare veiledende retningslinjer.

Vi trenger lover som for alvor forhindrer at norske selskaper støtter uansvarlig virksomhet. Med plass i Sikkerhetsrådet og større internasjonal innflytelse må Norge være tydelige på menneskerettighetene. Vi trenger en menneskerettighetslov for næringslivet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Næringsliv
 2. Norge
 3. Guatemala
 4. Handel
 5. OECD
 6. Bangladesh
 7. Ran