Sex uten samtykke er voldtekt, også i Norge

  • Victoria Steen Hansen (20)
Nylig innførte Danmark samtykkelov. Victoria Steen Hansen (20) i Amnesty mener vi må følge deres eksempel. Gi ditt svar nederst i pollen.

Det er viktig med en lov som tydelig får frem hva voldtekt faktisk er.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Denne uken kom den fantastiske nyheten om at Danmark skal få en samtykkelov, en lov som sier at sex alltid skal være frivillig. Det høres kanskje åpenbart ut, men sånn er det dessverre ikke. I Norge har vi fremdeles ikke en lov som slår fast at sex uten samtykke er voldtekt.

Det er på tide at vi gjør som Danmark!

Sier nei flere ganger

Se for deg at du møter en koselig kar på fest. Han mister bussen og får sove over hos deg. Du gjør det tydelig at du ikke vil ha sex, i tilfelle det er derfor han vil overnatte. Likevel begynner han å beføle deg.

Du fryser til og klarer ikke å motsette deg handlingene. Du sier nei flere ganger og snur ryggen til, for å understreke at du ikke ønsker å ha sex. Han begynner likevel å ha sex med deg bakfra.

Dette er historien til Elsa som vi møter i Amnestys nye kampanje og på NRK Innafor. Elsa ble voldtatt i egen seng. Da hun anmeldte voldtekten to år etter hendelsen, ble anmeldelsen henlagt allerede samme dag. Uten vold, trusler eller bevisstløshet involvert blir ikke overgrepet ansett som voldtekt ifølge norsk lov. Det er ikke nok å si nei.

FN har kritisert

Å fryse til, slik som Elsa gjorde før hun klarte å si ifra, er en vanlig reaksjon på overgrep. Mange voldtekter faller dermed gjennom med dagens lovgivning. I serien Innafor forteller Elsa at henleggelsen, på toppen av overgrepet, førte til at hun ble deprimert og sykmeldt fra jobb. Voldtekten har gått dypt inn på Elsa mentalt, og det er noe hun alltid må leve med.

Victoria Steen Hansen (20), studentaktivist i Amnesty.

FN har kritisert Norge fordi voldtektslovgivningen ikke samsvarer med internasjonal rett, der voldtekt defineres som sex uten fritt og gjensidig samtykke. I 2018 ble et forslag om en norsk samtykkelov nedstemt i Stortinget. Dette til tross for behovet for en slik lov, der Elsas historie er en av mange eksempler.

Vi trenger en voldtektsbestemmelse i straffeloven der det står at seksuell omgang uten fritt og gjensidig samtykke (i ord eller handling) er voldtekt. Rettsspørsmålet må dreie seg om det er blitt samtykket eller ikke, heller enn kun bruk av vold, trusler eller bevisstløshet. Dette kan føre til at færre voldtektsanmeldelser henlegges.

Må snakke om samtykke

En annen viktig side ved en samtykkelov er at den vil være med på å endre holdninger og normer i samfunnet vårt. I motsetning til hva mange tror, blir de fleste voldtekter begått av en person offeret kjenner. Det kan være alt fra en venn eller kjæreste, til noen man går på skole med.

  • Si din mening nederst

Dette vitner om at overgriperne ikke forstår og respekterer offerets grenser. Derfor er det viktig med en lov som tydelig får frem hva voldtekt faktisk er.

Hvordan skal vi endre holdningene rundt voldtekt når loven ikke baseres på samtykke og dersom man ikke lærer å respektere andres grenser? For å unngå voldtekt og for å verne om retten til å bestemme over egen kropp må vi snakke om samtykke. På skolen, hjemme, med hverandre, og ikke minst i samfunnet.

Vi trenger å følge Danmarks eksempel, med en tydelig lov der det slås fast at sex uten samtykke er voldtekt, og at kun ja betyr ja.13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.