Det er din kropp og ditt val | Pauline Tomren

Pauline Tomren (20) skriver hun ble sjokkert og skuffet da hun så en annonse med teksten «Lev rent i en seksualisert tid» fra det kristne nettstedet Sennep.

Som kristen blir eg flau over korleis nettstaden Sennep får religiøse samfunn til å framstå.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Eg blei sjokkert og skuffa da ei annonse med teksten «Lev rent i en seksualisert kultur» dukka opp på Facebook.

Nettstaden sennep.net prøver å fremje eit ideal om ikkje å ha sex utanfor ekteskapet ved å rakke ned på andre som ikkje lever eller tenker på same måte som dei. Dette er ein skadeleg og unødvendig retorikk som eg håper dei ikkje bruker igjen.

Unødvendig skam

Ved å kalle det motsette for «rent» framstår det som om sex for ugifte er «skittent».

I vårt «seksualiserte samfunn» er det nok mange som berre vil le av bodskapen og ikkje ta seg nær av det, men den kan også påføre mange unge menneske ein unødvendig skam og frykt. Som kristen blir eg flau over korleis dei får religiøse samfunn til å framstå.

Retorikken som er brukt, fremjar ein fryktkultur kor sex utanfor ekteskapet blir sett på som ein svært negativ ting. Det får det til å framstå som om dei som har sex utanfor ekteskapet, er skitne og dårlege menneske.

I verste fall kan dette gi folk eit usunt forhold til eigen kropp, seksualitet og religion.

Pauline Tomren (20), medlem i Grønn Ungdom og styremedlem i Grønt Kvinnenettverk.

Din kropp, ditt val

Alle må velje korleis dei vil leve livet sitt. Dei som ønsker å vente med å ha sex til dei har gifta seg, må sjølvsagt gjere det.

Det er din kropp og ditt val.

I mange religionar er det sett på som ei fin ting å vente med å ha sex til ekteskapet. For nokon kan det vere rett val, men langt ifrå for alle. Uavhengig av kva ein vel, fortener ein gjensidig toleranse.

Sennep bør slutte å bruke denne typen retorikk når dei fremjar ideala sine. Dei speler på skam og frykt for å fremje deira ideelle livsstil som kan bidra til at folk får eit negativt syn på seg sjølv eller andre menneske.


Har du lest disse sakene?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.