En samtykkelov må omfatte alle voldtekter

Sex skal ikke bare være digg. Det skal også være frivillig, og det må gjenspeiles i straffeloven, skriver debattanten.

Jeg er skuffet over lovforslaget som nå er på høring.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Om Norge skal innføre en samtykkelov, har lenge vært et omstridt tema. Nå som regjeringen har sendt ut et lovforslag på høring, er debatten atter en gang aktuell.

Denne uken ble det lagt frem en ny studie. Den viser at 50 prosent flere kvinner rapporterer at de er blitt utsatt for voldtekt sammenlignet med i 2014.

Både kvinner og menn rammes, men rapporten viser at økningen er størst blant kvinner og de yngste aldersgruppene. 23 prosent av kvinnene svarer at de har vært utsatt for voldtekt i løpet av livet.

Vold og voldtekt mot kvinner utgjør fortsatt et likestillingsproblem, og dagens straffelov legger ikke til rette for en rettferdig behandling av begge parter i domstolene.

Skuffet over forslag

Per dags dato definerer Straffeloven voldtekt som at en person skaffer seg seksuell omgang ved bruk av enten vold eller truende adferd, eller at personen har seksuell omgang med noen som ikke er i stand til å motsette seg handlingen. Men av folk flest er voldtekt definert som seksuell omgang uten samtykke.

Å bestemme over egen kropp og seksualitet er en menneskerett. Det er forkastelig at dagens straffelov ikke gjenspeiler det.

Straffelovrådet har foreslått en lov som nå er på høring. Den sier at dersom man ikke vil ha sex, må man vise motvilje ved bruk av «ord eller handling». Denne lovendringen strekker ikke til i de tilfellene der offeret fryser til og ikke evner å reagere eller motsette seg handlingen.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen skrevet at de skal «greie ut korleis det kan innførast ei endring i straffelova slik at ordlyden speglar at seksuell omgang utan samtykke er forbydd og definert som valdtekt». Jeg er skuffet over at dette ikke kommer tydeligere frem i lovforslaget.

Kleint å spørre?

Det er flere som er kritiske til å innføre en samtykkelov i Norge. Noen synes det er kleint å spørre den andre parten om sex, men det verste som skjer da, er at du blir avvist. I så fall tenker jeg det er best å droppe det.

Andre frykter at det blir enklere å bli feilaktig dømt for voldtekt. Men formålet med loven er at det skal bli vanskeligere å gå fri dersom du har utsatt noen for voldtekt. Enkelt forklart innebærer en samtykkelov at man må være sikker på at den man skal ha sex med, har lyst på sex. Verre er det ikke.

En samtykkelov vil ikke bare gjøre det enklere å etterforske voldtektsanmeldelser og øke sannsynligheten for en rettferdig behandling i domstolene.

Holdninger

Loven vil også høyst sannsynlig ha en normgivende effekt. En tidligere holdningsundersøkelse, gjort av Amnesty i 2013, viser blant annet at hver fjerde person i Norge mener at en kvinne er helt eller delvis ansvarlig om hun utsettes for voldtekt dersom hun frivillig er blitt med en mann på nachspiel. Samme undersøkelse viste også at hver tiende mann mente en kvinne er helt eller delvis er ansvarlig for å ha blitt utsatt for voldtekt om hun har hatt mange tidligere partnere.

Og uavhengig av undersøkelsen må vi ikke glemme at det også finnes menn som utsettes for voldtekt.

Det er fælt å tenke på at vi som samfunn via dagens lovverk ansvarliggjør den som er utsatt for voldtekt eller overgrep. Dette har store konsekvenser. Det blir utfordrende å snakke om eller anmelde voldtekten, som igjen fører til at overgripere går fri.

Sex skal ikke bare være digg. Det skal også være frivillig, og det må gjenspeiles i straffeloven. Av den grunn er det på høy tid at Norge innfører en samtykkelov. Ikke minst må den omfatte alle voldtekter.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!