Verden trenger fornybar energi. Vi i miljøbevegelsen kan ikke være bremseklossen.

Vi i miljøbevegelsen skal være pådrivere for løsninger som kutter utslipp, skriver debattanten. Bildet er fra Storheia vindpark i kommunene Åfjord og Ørland, Trøndelag.

Klimamålene krever en ekstraordinær satsing på alle fornybare energikilder, også vindkraft på land.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi i miljøbevegelsen kan ikke være bremseklossen i utbyggingen av fornybar energi. Det er et stort behov for mer utbygging av grønn energi for å løse klimakrisen og unngå enormt tap av natur. Når naturvernforbundets leder Truls Gulowsen sier nei til all vindkraft i natur, så er det en fallitterklæring for naturen og klimamålene våre.

FN-rapporten fra i fjor er tydelig på at varsellampene for klimautviklingen blinker stadig kraftigere. Behovet for å fase ut fossile energikilder i verden og erstatte alt med utslippsfri energi er enormt. Det krever en ekstraordinær satsing på alle fornybare energikilder, også vindkraft på land.

Vindkraft på Østlandet

Dagens situasjon med klimakrise, strømkrise og Putins energikrig mot Europa har gjort at vindkraft-debatten har blusset opp igjen. I en artikkel i NRK peker Norges vassdrags- og energidirektorat, Statsnett og kraftselskapet Lyse på skogene på Østlandet som et sted med et stort potensial for vindkraft.

Norge ligger an til å gå i kraftunderskudd i 2027. Tre år etter, i 2030, må Norge og verden ha mer enn halvert utslippene sine for å nå klimamålene og unngå de mest dramatiske klimaendringene.

Vi i miljøbevegelsen skal være pådrivere for løsninger som kutter utslipp. Det er derfor et stort paradoks at Norges største miljøorganisasjon, som er en stor premissleverandør i miljødebatten, sier absolutt nei til helt nødvendige klimatiltak.

Fornuftig

Vindkraft på land er i utgangspunktet en av de beste fornybare energikildene vi har. Konsekvensene av klimaendringene er et større problem for naturen enn fornuftig og skånsom utbygging av vindkraft på land.

Samtidig er det lønnsomt og sikkerhetspolitisk fornuftig. Det vil bidra til å finansiere velferden, dempe strømprisene og gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass.

Miljøbevegelsen er stor og består av mange ulike stemmer og synspunkter. Det som bekymrer meg mest, er at landets største miljøorganisasjon, Naturvernforbundet, er en av de største motstanderne av viktige fornybarsatsinger.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!