Fremtiden teller nå

Are Einari Skau og Jonathan Grevstad Lindholt representerer Spire på det internasjonale klimatoppmøtet i Lima. Nå jobber de intenst for å sikre intergenerasjonell rettferdighet i forhandlingene.

Klimaendringeer har den kjipe egenskapen at de oppstår sakte, uregelmessig og ofte langt frem i tid. Dette er en viktig grunn til at vi har sett få klimatiltak til nå.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.
Are Einari Skau og Jonathan Grevstad Lindholt representerer Spire på det internasjonale klimatoppmøtet i Lima. Nå jobber de intenst for å sikre intergenerasjonell rettferdighet i forhandlingene.
Are Einari Skau og Jonathan Grevstad Lindholt representerer Spire på det internasjonale klimatoppmøtet i Lima. Nå jobber de intenst for å sikre intergenerasjonell rettferdighet i forhandlingene.
Are Einari Skau og Jonathan Grevstad Lindholt representerer Spire på det internasjonale klimatoppmøtet i Lima. Nå jobber de intenst for å sikre intergenerasjonell rettferdighet i forhandlingene.

Endringene som allerede er målt gir likevel FNsklimapanel et entydig svar: Unormale klimaendringer med forferdelige følger skjer allerede, og deskjer på grunn av våre klimagassutslipp.

Ekstremvintre i USA, drepende tørke iAfrika, stillehavsøyer som forsvinner på grunn av havstigning og sykloner påFilippinene er eksempler på det.

Klimarettferdighet

Klimaendringene rammer alle, men de rammer urettferdig.De som er fattigst og har minst rammes hardest. Klimarettferdighet er derforsvært viktig blant miljøaktivistene på klimatoppmøtet.

De som er rikest og harbidratt mest til klimagassutslipp må bidra mest til klimatiltak, de som harminst må få hjelp. Men dette innebærer kun rettferdighet mellom folk som levernå — hva med fremtidige generasjoner?

Rettferdighetmellom generasjonene = bærekraft

Eller intergenerasjonell rettferdighet. Smak påordet, og lær det. Fremtidigegenerasjoner kommer til å slite på grunn av vår hensynsløshet. Vi brukerjordens ressurser for fort, og vi forurenser natur og klima. Det er ikkerettferdig!

Bærekraft er et honnørord i Norge, men vi lever ikke på enbærekraftig måte i dag. For å leve bærekraftig, må vi yte rettferdighet mellomgenerasjonene, og gi fremtidens barn og voksne samme mulighet til å leve godeliv som vi har hatt.

Politikerne kan ikke holde på som nå

Her i Lima jobber vi intenst med å fortelle forhandlereog politikere fra alle land akkurat dette. Vi gjør det vi kan for å fåintergenerasjonell rettferdighet inn i en ny klimaavtale, for får vi det til,betyr det at politikerne må ta hensyn til fremtidige generasjoner når de tarbeslutninger. Da kan de ikke holde på som nå, og på den måten legges grunnlagetfor et bærekraftig samfunn, og en grønnere fremtid.

Handlinger og beslutninger som gjøres i dag, fårstore konsekvenser for fremtiden. Vår fremtid, men mest av alt fremtiden til desom fortsatt har til gode å bli født.

Ingen andre tar til orde for disse i Lima, derfor er ungdomveldig viktige stemmer på klimatoppmøtene. Det er fremtiden det handler om, menfremtiden teller nå!

Du kan følge de norske ungdomsdelegatene i Lima gjennom deres innlegg på sid.no

  • Les tidligere innlegg her: