Jeg vil også ha friheten min tilbake

  • Adrian Gran von Hall (18)
Jeg er helt enig i at det er kjipt med frihetsinnskrenkende tiltak, men om vi skal klare å bekjempe pandemien, er vi nødt til å gjøre det sammen, skriver innsenderen.

Derfor trenger vi strenge og effektive smittevernstiltak.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et Si ;D-innlegg 12. januar skriver Sebastian Kiil, også medlem i Unge Høyre, at regjeringen viser mistillit til folket med noen av smitteverntiltakene, som begrenser friheten og ansvaret til hver enkelt av oss.

Jeg er helt enig i at det er kjipt med frihetsinnskrenkende tiltak, men om vi skal klare å bekjempe pandemien, er vi nødt til å gjøre det sammen. Derfor er det nødvendig med raske og effektive tiltak, som reduserer smitten og forhindrer at folk dør. Mange av tiltakene er dessuten blitt anbefalt av dyktige fagfolk.

Det finnes selvfølgelig en grense for hvor strenge tiltak regjeringen bør og kan innføre, men å lage regler mot smitteoppblomstring er viktig for både eldre og yngre i landet vårt.

I likhet med Kiil og mange andre i Unge Høyre er jeg opptatt av frihet og ansvar. Derfor forstår jeg at noen setter spørsmålstegn ved strenge smitteverntiltak som innskrenker både min og din frihet, men da må en også forvente et svar.

Tiltakene rundt smittespredningen bør nemlig ikke være et spørsmål om den personlige risikoen en er villige til å ta, men om risikoen en kan utsette andre mennesker for.

For akkurat nå lengter jeg etter å gi en klem til mine besteforeldre, dra på møter i Unge Høyre og invitere til en skikkelig stor fest! For meg er det frihet å leve slik jeg gjorde før.

Og jeg vil ha friheten min tilbake, derfor mener jeg regjeringens koronatiltak er nødvendige.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.