SiD

Invester i Norges største minoritet!

 • Marie Flaatten (16)
  Marie Flaatten (16)
  Norges Handikapforbunds Ungdoms politiske utvalg
Stolthetsparaden er blitt arrangert siden 2008. Slagordet «stolt, sterk og synlig» er ord som beskriver godt hva som fortsatt trengs, mener debattanten.

Sammen kan vi få til endring. Er du med?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

5. juni går Stolthetsparaden av stabelen. Målet er å fremme likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Slagordet «stolt, sterk og synlig» er ord som beskriver godt hva som fortsatt trengs.

Personer med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha lavere livskvalitet enn befolkningen for øvrig. «Det er jo naturlig», tenker du kanskje. I så fall er du ikke alene.

Skylapper og uvitenhet

Avisartikler som portretterer såkalte «CP-rammede» og funksjonshemmede som «lenket til rullestolen», er bare noen tastetrykk unna. Personer med funksjonsnedsettelse fremstilles gjerne som passive ofre for eget handicap.

Slike vinklinger bygger opp under forestillingen om at livet med nedsatt funksjonsevne garantert er snevert og sørgelig. Samfunnet, kanskje til og med du som leser, glemmer at vi alle er unike og verdifulle mennesker med ulike styrker, ressurser og følelser.

Skylapper og uvitenhet skaper barrierer. Og det er først og fremst det – ikke en eventuell rullestol eller mobilitetsstokk (for personer med nedsatt syn) – som lenker fast ubrukt potensial.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir ennå ikke gitt tilstrekkelig mulighet til et fritt liv der man kan yte etter evne. Nå er det på høy tid at vi investerer i Norges største minoritet!

For det er gjennom investering at man kan vokse til nye høyder. Verdige liv for alle mennesker er en god nok grunn i seg selv. Som et demokrati må vi kunne være trygge på at det er rom for alle.

Lønner seg!

Samtidig ser vi også at det fra et økonomisk ståsted lønner seg å løfte frem personer med funksjonsnedsettelse. Pr. dags dato står 105.000 personer med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidslivet. Selv om de både ønsker og er i stand til å jobbe. Arbeid er utrolig viktig for både selvfølelse og livskvalitet.

Verdifulle erfaringer, perspektiver og ressurser plasseres på sidelinjen unødvendig.

Tall fra 2018 indikerer at statskassen ville vært 15 milliarder kroner rikere i løpet av 10 år om kun 17.000 av disse hadde fått mulighet til å være yrkesaktive. Men man har fremdeles ikke klart å gjøre de nødvendige endringene.

Gi flere BPA

Ett av områdene som bør satsets på, er brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I Norge venter fortsatt 14.000 mennesker på å få en av sine lovfestede rettigheter innfridd.

BPA er et verktøy for likestilling og frihet. Fremdeles venter vi på dagen hvor alle norske innbyggere får dekket sine grunnleggende menneskelige behov. Behovet for frihet. Frihet til å fylle tiden sin med noe man brenner for, besøke en venn eller stikke på butikken. BPA skaper likere forutsetninger for et godt liv.

Jeg har BPA selv. Det gjør det lettere for meg å bruke mine sterke sider, være aktiv og delta i samfunnet. Fra statistikkens side er jeg blant de heldige, selv om innfridde rettigheter burde være en selvfølge. Dessverre møter mange motstand i kommunene sine når de søker om ordningen.

Tallenes tale

60 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir ikke å være fornøyd med livet sitt. Dette gjelder i aldersgruppen 25–44 år. Årsaken til dette er ikke først og fremst funksjonsnedsettelsen i seg selv, men et resultat av diskrimineringen samfunnet møter mennesker med.

Tallene taler for seg selv:

 • 14.000 mennesker har som nevnt ennå ikke fått friheten de har krav på i form av BPA.
 • 87 prosent av offentlige bygg er ikke tilgjengelige for alle.
 • Mange barn med funksjonsnedsettelse får ikke gå på nærskolen sin.
 • Arbeidssøkere har 48 prosent mindre sjanse for å bli kalt inn på jobbintervju på tross av like kvalifikasjoner.

Jeg mener det er på tide å åpne øynene for alle mulighetene. Vi kan ikke akseptere de lovstridige og urettmessige begrensningene som preger samfunnet vårt i dag.

Livskvalitet påvirkes av mange faktorer, og helt sentralt er menneskers forutsetninger for livsutfoldelse og selvrealisering. Vi skal fortsette å være stolte, sterke og synlige, slik at alle menneskers grunnleggende rettigheter blir innfridd.

Sammen kan vi få til endring og skrive historie for fremtiden. Er du med?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

 1. Torstein Lerhol: Nei, jeg er ingen dugnad!

 2. Sally Kamara er ny NRK-profil: – Kjærlighet og sex begrenses ikke av en rullestol


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.

Les mer om

 1. Likestilling
 2. Funksjonsnedsettelse
 3. Demokrati
 4. Arbeidsliv
 5. Rettigheter