Ungdommen er ikke fremtiden. De er nå!

Kampen for å sikre alle barns rett til utdannelse vil bli langt mer krevende og vanskelig i tiden fremover, skriver innsenderne.

Koronapandemien har truet de positive resultatene vi har sett.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Før pandemien hadde vi oppnådd mange viktige resultater for å bedre jenters levekår. Aldri før har så mange jenter gått på skole. Færre jenter ble ofre for barneekteskap og graviditet i ung alder.

Aldri før var det større sjanse for at verdens jenter vokste opp i et land hvor de kunne delta i arbeidsliv, samfunnsliv og demokratiske prosesser.

Koronapandemien har truet de positive resultatene vi har sett. I 2020 gikk vi fra å ha en positiv utvikling i antall barn som fullfører skolen, til at flere nå ikke kommer tilbake til skolebenken etter nedstengningene.

Fattige land sliter

Allerede nå ser vi at de aller fattigste landene ikke får vaksinene de trenger for å vaksinere befolkningen sin. Nye mutasjoner oppstår. Derfor vet vi heller ikke når pandemien vil slippe kvelertaket på disse landene.

Samtidig har mange av disse utviklingslandene ikke et godt nok velferdssystem. Det finnes ikke noe Nav hvor man kan få penger dersom man blir permittert eller arbeidsledig.

Mister man jobben sin, mister man også inntekten sin. Da blir det også vanskelig å sende barna sine på skolen. Økt arbeidsledighet blant foreldre og skolestengning kan bidra til at flere barn blir ofre for barnearbeid.

Svært ofte blir jenter nedprioritert og utsatt for tvang i form av barneekteskap til godt voksne menn. Dette er fordi familiene til jentene ikke har råd til å forsørge dem, og de selger dem til godt voksne menn. Så blir de utsatt for vold og overgrep.

Ingvild Halderaker (18), fylkesleder for Oslo KrFU. Arina Aamir (15), nestleder i Aker Unge Høyre og Dag Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF).

Barneekteskap

Ifølge tall fra Plan blir 12 millioner jenter giftet bort som barn hvert år. Grunnet pandemien står ytterlige tre millioner jenter i fare for å bli giftet bort i ung alder mot sin vilje.

Disse barna har mål og drømmer på lik linje som du og jeg, men ofte forblir disse barnas drømmer bare drømmer. De får aldri muligheten til å få frem sitt potensial og utvikle sine ferdigheter.

Aisha fra Pakistan kunne endt opp som advokat og reddet et uskyldig menneske fra å få en urettferdig dødsstraff. Bare hun ikke hadde blitt giftet bort i en alder av 14 år.

Obinna fra Nigeria kunne ha blitt lege og reddet pasienter fra å dø av covid-19. Om han bare fikk muligheten og ikke ble rekruttert til et kriminelt miljø i en alder av 16 for å overleve.

Å sikre barn rett til utdannelse er ikke bare bra for barna selv. Bærekraftsmål nummer fire, om at alle barn skal få en god utdannelse, er viktig for å oppnå alle bærekraftsmålene.

Fattigdom skal ikke arves

Ved å sikre utdannelse for alle hindrer vi fattigdommen i å gå i arv, generasjon etter generasjon. Nettopp fordi barna får likere muligheter basert på hva de kan, og ikke hva foreldrene deres ikke kunne. Det vil gi dem et godt utgangspunkt for å lykkes og oppnå sine mål og drømmer på et selvstendig og mer rettferdig grunnlag.

Utdanning bidrar også til bedre likestilling mellom kjønnene. Forskjellene mellom gutter og jenter reduseres siden de får et likere utgangspunkt. Når de en gang i fremtiden skal søke seg jobb, vil det i mindre grad være deres kjønn som avgjør om de får jobben, men heller deres kompetanse, utdannelse og erfaring.

Det er ofte de eldre som omtales som de mest sårbare under pandemien, men det er viktig at vi ikke glemmer hvor sårbare barn og unge i lavinntektslandene er. Livet og fremtiden deres står på spill.

Følg Norge og gi bistand!

Millioner av barn står i fare for ikke å komme tilbake til skolen som følge av covid-19, og mange blir giftet bort. Tusenvis ender opp i fattigdom, og mange mister foreldre og andre familiemedlemmer.

Uten et godt grunnlag for fremtiden er det ikke mye håp. Det er de unge som er fremtiden, og pandemien setter en stopper for fremtiden til en stor del av verdens barn og unge.

Pandemien fører også til at kampen for å sikre alle barns rett til utdannelse vil bli langt mer krevende og vanskelig i tiden fremover. Men det er ikke en umulig oppgave.

Dersom flere ressurssterke land følger i Norges fotspor og gir mer utdanningsbistand, vil vi kunne komme en lang vei i denne kampen. Vårt felles mål bør være å skape en verden med trygghet og like muligheter for alle. Derfor må vi gi de samme mulighetene til utdannelse for barn i alle deler av verden!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.