Svarer Melby og Asheim: «Vi som rammes, trenger ikke bare anerkjennelse»

Opptakskvotering på bakgrunn av årskull er et godt forslag, mener debattanten.

Jeg er glad for at dere lytter til unge stemmer. Jeg er imidlertid svært lite fornøyd med det dere har landet på.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Kjære Guri Melby og Henrik Asheim.

Si ;D 14.2 refererer dere til mitt innlegg «Vi må ha et rettferdig kamp om studieplassene». Jeg velger å svare dere her, da dette virker som den mest effektive måten å nå dere på.

Dere skriver at den mest rettferdige løsningen er å sikre at standpunktkarakterene blir satt riktig for årets avgangskull. Jeg er glad for at dere lytter til unge stemmer. Jeg er imidlertid svært lite fornøyd med det dere har landet på.

Tredelt kvote

Et forslag som nå løftes frem, er opptakskvotering på bakgrunn av årskull. Det innebærer at man deler førstegangskvoten i tre deler, slik at hver søker bare konkurrerer med eget kull. Tidligere, nåværende og senere avgangselever løfter frem nettopp dette forslaget i underskriftskampanjen «Ja til tredelt kvote». Hvert kull har sine bekymringer i henhold til studieplasser, og de enes om at det ikke vil være riktig å konkurrere om de samme studieplassene innen førstegangskvoten.

Fjorårets avgangselever hadde et rekordhøyt karaktersnitt, ifølge regjeringen selv. I pressemeldingen står det at avlysning av eksamen var en medvirkende årsak. Snittkarakteren økte også i 41 av 46 fellesfag, ifølge Utdanningsdirektoratet. De trekker blant annet frem avlyst eksamen og mer tid til å jobbe med standpunkt som mulige årsaker. Opptakskravene til høyere utdanning gjorde også et uvanlig kraftig hopp, ifølge Samordna opptak. Hva tilsier at vi ikke vil se en gjentagelse i år?

Handlekraft

Lektorlagets undersøkelse fra januar viser at 36 prosent av deres medlemmer føler på press om å la elever bestå, eller å gi dem bedre karakterer enn det er faglig grunnlag for. 88 prosent av disse oppgir at «presset» er blitt sterkere eller har oppstått som følge av pandemien. Jeg stiller meg derfor sterkt kritisk til hvordan regjeringen skal «jobbe for at årets standpunktkarakter gjenspeiler elevenes faktiske kompetanse»?

Melby og Asheim, vi trenger ikke at dere bare anerkjenner problemstillingen. Vi trenger handlekraft. Vi kan alle enes om at pandemien har endret vilkårene for hvordan lærerne setter karakterer. Dere kan utjevne de urimelige følgene av dette med en kvoteringsordning.


Les også

Opptaket til høyere utdanning kan bli urettferdig. Ja til tredelt førstegangskvote!

Les også

Thea Sund Jacobsen (20) i «Ukens unge stemme»: – Jeg har fått litt blod på tann

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.