SiD

Hvorfor kan vi ikke lære kinesisk eller tegnspråk på ungdomsskolen?

  • Gyda (13)
Fremmedspråkene vi har på skolen, er ikke så fristende. Er det for mye å spørre om flere alternativer? skriver Gyda (13).

Vi må få flere valgalternativer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Vi har ikke nok fremmedspråk å velge mellom. Mange i klassen min snakker forskjellige språk, og jeg mener at vi bør kunne få velge mellom flere enn tre språk.

Disse språkene er blitt tilbudt som fremmedspråk de siste 30 årene. Er det ikke på tide å tenke nytt?

Mange i min klasse kommer fra forskjellige land, og de snakker mange forskjellige språk som ikke er europeiske. Er det ikke naturlig å få bygge videre på de kunnskapene man har hjemmefra?

Gi oss flere valg!

Fremmedspråkene vi har på skolen, er ikke så fristende. Er det for mye å spørre om flere alternativer?

Skolen er ikke særlig oppdatert når de ikke kan tilby språkfag som interesserer nåtidens elever. På videregående skoler i Oslo tilbyr de kinesisk, tegnspråk og italiensk som fremmedspråk. Hvorfor kan man ikke tilby det på ungdomsskolene også?

Kjære skoleledelse eller politikere som bestemmer, se med friskere øyne på hvem elevene deres er. Flere millioner snakker hindi, flere millioner snakker kinesisk, gi oss et flerkulturelt valg!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Språk
  2. Tegnspråk
  3. Skole