SiD

Kjønnskvotering bidrar ikke til likestilling | Anders Brekken og Malin Melheim

  • Anders Brekken (17) og Malin Melheim (18)
Kjønnskvotering skaper et kunstig og svært ugunstig skille i samfunnet, skriver Anders Brekken (17) og Malin Melheim (18).

Si ;D-innlegg: Personer må ansettes basert på kvalifikasjonen til jobben uavhengig av kjønn.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I dag er kjønnskvotering i styrer bestemt ved lov. I offentlig eide foretak skal det være minst 40 prosent av hvert kjønn, og i private selskap hvor kommunen eier mer enn to tredjedeler, skal det være minst 40 prosent av hvert kjønn.

Totalt fraværende

Flere land sliter i dag med reell likestilling mellom kjønnene. Majoriteten av muslimske land ligger eksempelvis langt etter når det kommer til å ha en reell, god likestilling mellom kjønnene.

I flere land er også kvinners rettigheter tilnærmet totalt fraværende. Dette bidrar til store samfunnsmessige tap, da mange ressurser som flere kvinner sitter på går tapt.

Likestilling mellom kjønn

I Norge har vi kommet langt med likestillingen mellom kjønnene, men vi har enda en vei å gå. Derfor er det viktig at vi har et bredt mangfold av feminister. Det vil føre til et varmt samfunn, og flere vil føle seg velkommen.

Kvinner trenger ikke et reglement for å ha krav på ansettelse

Feministkampen handler ikke om at kvinner skal få en suveren posisjon sammenlignet med menn. Den handler om likestilling mellom kjønnene, og kjønnskvotering bidrar ikke til dette.

Kunstig og ugunstig skille

Kjønnskvotering er et virkemiddel som bidrar til å øke stigmatiseringen rundt kvinner.

Dersom kvinner ikke blir ansatt på grunnlag av faglig kompetanse, men for å dekke opp under en kvote, vil vi aldri få til ordentlig likestilling i samfunnet.

Kjønnskvotering skaper et kunstig og svært ugunstig skille i samfunnet.

Best kvalifisert uavhengig av kjønn

Kvinner trenger ikke et reglement for å ha krav på ansettelse. Det kan umulig føles godt for noen som helst å vite at grunnen til at man er ansatt er på grunnlag av et kvoteringsreglement.

Det fjerner prestisjen, og det virker totalt mot sin hensikt.

Den eneste muligheten vi har til å få gjennomført en god likestillingspolitikk er å fjerne kjønnskvoteringen, og heller ansette personer som er best kvalifiserte til jobben uavhengig av kjønn.


Les flere innlegg om kjønnskvotering her:

Les også

  1. Nei, kjønnskvotering er ikke støttehjul, skriver Rameen N. Sheikh.

  2. Kulturministeren bør anerkjenne idrettens likestillingsarbeid, skriver Aasen, Wiig og Eriksen.

  3. Julia Sandstø: Egenskaper er viktigere enn det vi har mellom beina.


Hør Aftenpodden Si ;D: Trenger unge i dag kvinnedag og feminisme?

Tre unge jenter diskuterer kvinnedagen. Sofia Nesrine Srour (21) er troende muslim og feminist - i hijab. Ikke alle mener det lar seg kombinere. Dessuten utfordrer vi gjestene i ulike paroletekster og spør: Hadde du stilt deg bak denne?

Hør den med ett klikk her:

Les mer om

  1. Likestilling
  2. Kjønnskvotering
  3. Kjønn