SiD

Det er korttenkt å mene at Sametinget burde legges ned

  • Paula Lorentzen (21)
    Sentralstyremedlem og internasjonalt ansvarlig, Rød ungdom
Det er på tide at samene får reell, ikke bare rådgivende makt i saker som angår oss, skriver Paula Lorentzen (21).

Sametinget bør heller den makten det fortjener.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom (Fpu) vil legge ned Sametinget.

Jeg forstår at man spørre seg hvorfor vi har en institusjon som ikke har noe makt, og som bare er der. Men i motsetning til Frp og Fpu så mener vi i Rød Ungdom at løsningen er å gi dem makt – ikke avskaffe det.

La meg minne dem på hvorfor vi har Sametinget i dag.

Viktig i Norge og internasjonalt

Sametinget er et direkte resultat av Alta-konflikten, hvor det ble massive demonstrasjoner fra samer og miljøaktivister for ivareta samiske områder. Samiske interesser ble ikke hørt. Konflikten viste at det er ekstra viktig at vi har et uavhengig demokratisk organ. Et som kan bestemme politikk for samer, av samer.

Samer står overfor en rekke utfordringer knyttet til selvråderett. I tillegg sliter vi med å bevare det samiske språket og sørge for at barn og unge får undervisningen de har rett på. Her er sametinget en aktiv og viktig brikke på en måte stortinget og stortingspolitikerne aldri hadde vært.

Det minste den norske stat kan gjøre, er å gi oss vetorett mot statlige inngrep og overgrep av naturen i de samiske områdene, som for eksempel nå nylig med Fosen-saken, hvor Høyesterett har slått fast at det ble ulovlig bygget vindmøller på et reindrifts vinterbeite.

Sametinget er ikke bare viktig for Norge, men også viktig for internasjonal politikk.

Det deltar blant annet i FNs permanente urfolksforum i New York. Det viser at dette handler om så mye mer enn bare Norge og for så vidt Sápmi, men også om samarbeidet mellom urfolk verden over. Urfolk som gang på gang blir diskriminert eller overkjørt av statene de lever i.

Trenger tillit – og makt

Det er viktig at organet har tillit, støtte og demokratisk forankring i den samiske befolkningen. Det handler om at beslutningene skal tas av dem det gjelder. Samer skal selv få definere sin hverdag og sin utvikling ut fra egne premisser.

Det hadde ikke vært det samme om Stortinget skulle velge noen til å representere samene, uten at samene selv skulle hatt noe de skulle sagt om sakene. Er det det Frp og Fpu vil?

Det burde ikke være kontroversielt å si at Stortinget ikke har noe de skulle sagt på hvem eller hva samene sender og mener på nasjonale og internasjonale oppdrag. Det skillet får man kun til med et uavhengig folkevalgt organ som Sametinget.

Det er på tide at samene får reell, ikke bare rådgivende makt i saker som angår oss. Styrk Sametingets makt, ikke avskaff det.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Sametinget
  2. Samer
  3. Samisk kultur
  4. Urfolk