Jo, nordmenns høye kjøttforbruk er en trussel mot klimaet

  • Eva Iselin Larsen (19)
Kutt i kjøttinntaket er ett av tiltakene som enkeltpersoner kan gjøre, som har mest innvirkning på klima, skriver Eva Iselin Larsen (19), Grønn Ungdom Agder.

Vi må snart innse at våre kostholdsvaner bidrar til å ødelegge planeten.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et debattinnlegg skriver Martin Haaskjold Inderhaug i Animalia om norsk landbruk og kjøtt. Han påstår blant annet at det er fullt mulig å redusere klimagassutslippene uten å spise mindre rødt kjøtt.

Vi har mye å være stolte av når det kommer til norsk landbruk. Bruken av antibiotika er minimal, og hver dag jobber norske bønder på spreng for at du og jeg skal ha mat på bordet.

Redusere kjøttforbruket

Likevel hadde jeg håpet at Animalia tok inn over seg at vi må redusere det norske kjøttforbruket av hensyn til klima. Animalia har nemlig som overordnet mål å øke verdiskapingen i kjøtt- og eggbransjen.

I sitt innlegg hevder Animalia at produksjonen av kjøtt fører til både utslipp og opptak av klimagasser. Dette er fordi kuen binder CO₂ når den spiser gress på beitet.

Dette er for så vidt sant, men Animalia tar ikke høyde for at metangassutslippene fra kuen er mye større enn den CO₂-en som bindes ved beiting. Man kan derfor ikke si at netto utslipp er lik 0.

For å produsere kjøtt er det nødvendig med store mengder fôr. Mye av foret vi bruker i norsk matproduksjon, er soyabasert fra regnskogen i Brasil.

Soya fra Amazonas er som kjent en bidragsyter for avskoging, økte klimagassutslipp og brudd på urfolks rettigheter. Dersom kjøttforbruket fortsetter å synke, kan vi derfor beslaglegge mindre regnskogarealer til fôrproduksjon.

Snudd seg i graven

Animalia setter også spørsmålstegn ved klimaeffekten av kjøttkutt. Forskningen derimot sier noe annet. Kutt i kjøttinntaket er ett av tiltakene som enkeltpersoner kan gjøre, som har mest innvirkning på klima.

Dessuten brytes metan raskere ned i luften enn CO2. Derfor vil kutt i kjøttforbruket gi rask nedgang i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren.

På bare 100 år har kjøttforbruket eksplodert. Nordmenns kjøttforbruk har nemlig fordoblet seg fra 1950-tallet til 2010-tallet. Min oldemor ville ha snudd seg i graven hvis hun visste hvilket forhold mange har til det som en gang var et luksusprodukt forbeholdt søndagsmiddagen eller julemåltidet.

Vi må snart innse at våre kostholdsvaner i den rike delen av verden bidrar til å ødelegge planeten.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

Stor skrivekonkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!