Ungdomsråd er mer enn pynt for demokratiet

  • Håvard Valstad (18)
Det er en selvfølge at et lovpålagt ungdomsråd skal ha møte- og talerett, skriver Håvard Valstad (18), leder for Bodø Ungdomsråd.

Å ikke ha talerett blir som å sensurere ungdommens mening.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Møte- og talerett er kanskje det viktigste vi i ungdomsråd har. Med møte- og talerett kan vi som ungdomsråd videreformidle hva vi mener om en sak, og ikke minst kan vi si våre meninger om saker vi er uenige i.

Jeg sitter i et av rådene som er heldig nok til å ha begge deler. Denne ordningen finnes ikke hos alle kommuner. Ungdomsrådet er ungdommens viktigste talerør overfor kommuner. Men hvis unge ikke har møte- og talerett i alle kommunestyrer, hvordan skal vi få tatt opp sakene som angår ungdom direkte med kommunenes politikere da?

Talerett gir slagkraft

Det er en selvfølge at et lovpålagt ungdomsråd skal ha møte- og talerett. Da jeg skjønte at det ikke er tilfelle, fikk jeg sjokk.

Håvard Valstad (18), leder for Bodø Ungdomsråd.

Et kommunalt ungdomsråd uten møte- og talerett gir ikke mening. Slagkraften ligger i at vi unge kan bruke vår talerett. Det gjør det lettere å få gjennomslag om vi får fast talerett på hvert kommunestyremøte.

Det å praktisere møte- og talerett hos ungdomsråd er ikke så vanskelig. Her i Bodø har vi alltid plass i vårt bystyre og vi får alltid egen taletid. Dette har fungert i flere år.

Ikke til pynt

Politikerne vil høre hva ungdomsrådet mener. Derfor er det viktig at vi på lik linje med andre råd får si ifra når vi er uenige i en sak eller har noe vi vil ta opp. Vi er ikke bare pyntedukker på sidelinjen. Vi er ungdommen som vet hva ungdommen i vår kommune trenger.

Regjeringen og politikerne sier at de gjør det beste for ungdommen. Da ønsker jeg at de vedtar nye nasjonale lover og retningslinjer som gir alle ungdomsråd på landsbasis rett til møte- og talerett i kommunestyrene.

Større synlighet

Det er lettere for et ungdomsråd å gjøre jobben sin med møte og talerett. Det skaper synlighet blant politikerne og ungdommen. Vi får delta på hvert møte og politikerne får høre hva vi mener.

Å ikke ha talerett blir som å sensurere ungdommens mening. Da får ikke unge bidra i debatten om deres fremtid.


13–21 år? Vil du si din mening om noe du er engasjert i? Si ;D vil gjerne høre fra deg. Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!