SiD

Fire problemer med tvillingabort - uten føleri | Tvilling Amalie Henden

Si ;D-innlegg: Da jeg, som selv er tvilling, gikk ut mot tvillingabort, ble jeg kritisert for føleri.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Jeg ber om trygghet for det barnet som skal bæres frem, skriver debattanten.

Jeg har allerede skrevet i Aftenposten om at jeg, som selv er tvilling, synes det er galt å abortere bort én tvilling når begge fostrene er tilsynelatende friske.

Mange mener at dette kun var føleri, og to argumenter gikk igjen: Et tvillingfoster er ikke viktigere enn et singelfoster, og ikke alle har økonomisk stabilitet til å ta vare på mer enn et barn.

Her er fire argumenter for hvorfor jeg mener å abortere bort en frisk tvilling ikke er greit i Norge i dag.

1. Da abortloven ble undertegnet i 1975, var det ikke medisinsk mulig å gjennomføre abort på tvillingfostre. Derfor er det al dri tatt stilling til av Stortinget eller det norske folk.

2. Økonomisk stabilitet til å ta vare på flere barn bør ikke være et problem i 2016. I så fall ligger problemet et annet sted, og r egjeringen bør undersøke støtten til foreldre med tvillinger videre, og eventuelt regulere den.

3. Et tvillingfoster er ikke viktigere enn et singelfoster, men det er en betydelig risiko på rundt 15 prosent for at det andre fosteret også blir abortert bort. Leger ved Rikshospitalet og Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital utfører fosterreduksjon, og det påpekes der at det er vanskelig anbefale noe som ikke gir medisinsk gevinst.

4. En abort på ett av fostrene fører til økt risiko for det gjenværende. Det er heller ikke anbefalt av fagmiljøene som utfører inngrepene. Overlege Birgitte Heiberg Kahrs ved Nasjonalt senter for fostermedisin på St. Olavs hospital sa blant annet til NRK at deres anbefaling var at dette bare skulle være tillatt for tvillinger dersom det ene fosteret viste utviklingsavvik, og at det da skulle gjøres mellom uke 12 og 14 for å minske risikoen for å miste det andre barnet.

Iver Aastebøl skrev i sitt innlegg for Aftenpostenat han heller ønsket at tvillinger skulle være utryddet om 30 år, enn abortloven.

Jeg er enig, og det er heller ikke det jeg ber om. Jeg ber om trygghet for det barnet som skal bæres frem og at det ikke settes i potensiell fare av sine kommende foreldre ved å fjerne det som kunne blitt deres søster eller bror.

Her er Hendens første innlegg:

Les også

Jeg er for abort, men jeg er også tvilling. Og norsk lov gir meg bakoversveis

Iver Aastebøls innlegg engasterte mange:

Les også

Ja, så utrydd meg, da! Det er viktigere at abortloven finnes om 30 år, enn at det finnes tvillinger.


Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Engasjert i abortsaken? Da vil kanskje disse sakene være noe for deg:

Blir det uakseptabelt å føde barn med alvorlige diagnoser?

Les også

Rett til selvbestemt abort kan bli krav om å føde friske barn

For selvbestemt abort, imot sorteringssamfunnet:

Les også

Abortloven legger grunnlag for et sorteringssamfunn

Sosiale forskjeller og abort:

Les også

Nesten halvparten av kvinnene som tar abort, jobber ikke

Amalie Henden (22)

Les mer om

  1. Likestilling
  2. Abort