Det er mulig å gjøre skolemiljøet bedre, og jeg vil peke på tre områder | Jan Tore Sanner

Skolen må ha god rammer som gir elevene mulighet til å melde fra, skriver kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner (H).

Svar til ungdommer som har skrevet på Si ;D om seksuell trakassering på skolen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hverken gutter eller jenter skal bli utsatt for nedsettende kommentarer og seksuell trakassering. Og hverken jenter eller gutter bør dele, si eller spre nedsettende kommentarer eller drive med seksuell trakassering.

Alle har rett på et godt og trygt skolemiljø.

I flere innlegg på Si ;D har unge sagt klart ifra og understreket at det noen opplever av kommentarer og oppførsel ikke er greit.

Det er jeg glad for, for det viser at mange ønsker endring. Det er mulig å gjøre skolemiljøet bedre, og jeg vil peke på tre områder.

Må tørre å si ifra

For det første forventer jeg at skolene tar ansvar og sørger for at alle som jobber i skolen tar tak i trakasserende oppførsel. Det er finnes ingen unnskyldninger, og akkurat som med mobbing – dette har vi nulltoleranse mot. For det andre må elever fortsatt tørre å si fra.

Skolen må ha gode rammer som gir elevene mulighet til melde fra, og når problemene oppstår må de tas opp, direkte til lærere, rektor eller andre voksne ved skolen.

For det tredje må elever og lærere få mer kunnskap. Barnehagen og skolen må lære barn og elever om grensesetting og trakassering. Lærere må få mer kompetanse og ha gode verktøy for å takle uønskede hendelser.

Til sammen er rundt tusen skoler og barnehager i dag med og får mer kunnskap slik at de skaper tryggere og bedre miljøer for barn og unge.

Les også

«Billig» og «pulbar» – #metoo kom aldri til skolegården

Ansvaret ligger hos oss voksne

Helt til slutt har jeg en oppfordring. Jeg tror elever bryr seg om hverandre og ønsker at skolen skal være et trygt og godt sted. Jeg ber dere alle tenke en ekstra gang om spøken eller kommentaren din kan såre andre og oppfattes som trakasserende.

Hjelp hverandre og spør – hvorfor kaller du henne eller han det? Ville du syntes det var ok?

Ansvaret for en trygg og god skole ligger hos oss voksne, men vi trenger at dere sier fra om oppførsel som ikke hører hjemme på skolen eller i skolegården.


Les også:


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.