SiD

Svar til Sigrid Leine (19): Fraværsgrensen virker

  • Henrik Asheim, stortingsrepresentant, Høyre
    Henrik Asheim, stortingsrepresentant, Høyre
Vi vet nå at 9.000 av 10.-klassingene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår. Det er tre uker med viktig undervisning disse elevene går glipp av, skriver Henrik Asheim.

Å innføre fraværsgrense på ungdomsskolen vil fange opp elevene med mye fravær tidlig.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Sentralstyremedlem i Rød Ungdom, Sigrid Grundt Leine, vil fjerne fraværsgrensen i skolen. Det er jeg helt uenig i.

Grundt Leine er prisverdig åpen om sine egne utfordringer i sitt innlegg på si ;D 26. februar. Hun forteller sin historie som vi dessverre vet at hun deler med altfor mange andre – elever som sliter med psykiske problemer og dermed ikke klarer å fullføre skolen.

Jeg mener allikevel at det å skylde på fraværsgrensen blir altfor enkelt.

Les også

Les innlegget: «Fraværsgrense i ungdomsskolen, Høyre? Selv droppet jeg ut, og jeg blir ordentlig provosert!»

Vi vet at mange unge sliter med psykiske lidelser. Det gjorde de også før fraværsgrensen ble innført, men den gang var det dessverre langt mer tilfeldig om det ble fanget opp.

Alt fravær, enten man hadde en diagnose eller man bare skulket, ble sett på som det samme. Slik er det ikke lenger.

Flere virkemidler

Fraværsgrensen på 10 prosent gjelder kun ubegrunnet fravær. Dersom man sliter med angst, er det naturligvis gyldig fravær og skal ikke telle med.

Fraværsgrensen er heller ikke det eneste virkemiddelet vi har, derfor styrker vi laget rundt eleven. Vi har innført plikt til samarbeid mellom skole og andre kommunale tjenester, vi satser stort på skolehelsetjenesten og innfører psykologtjeneste i alle kommuner fra 2020.

I 2019 skal også regjeringen legge frem en egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Så til selve fraværsgrensen. Faktum er at fraværet i videregående skole har falt dramatisk, flere fullfører og antallet elever som får ikke vurdert i et fag, er stabilt på ca. 1,8 prosent.

Den perfekte reform finnes ikke, og vi må følge evalueringen nøye, men så langt ser vi at grensen får flere elever til å gå på skolen. Og skal du lære det du har krav på, er det helt avgjørende at du faktisk er til stede.

I ungdomsskolen

Så hvorfor foreslår jeg noe lignende i ungdomsskolen? Vi vet nå at 9.000 av 10.-klassingene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår. Det er tre uker med viktig undervisning disse elevene går glipp av.

Å gå på ungdomsskolen er ikke bare en rett, men også en plikt. En slik grense vil fange opp elevene med mye fravær tidlig, sette inn de riktige tiltakene og sørge for at fraværet ikke blir for høyt.

Slik sikrer vi både at elevene får den kunnskapen de har krav på, og vi fanger opp elevene før et lite problem blir til et stort.

  • Hva mener du om en fraværsgrense? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no

Les også

  1. Økt andel gutter får ikke karakterer på videregående etter innføring av fraværsgrense

  2. Det er absurd at mediene tillater seg å bruke en så stigmatiserende term som «svak» om elever, skriver Agathe Waage

  3. Fortsatt lavt fravær i videregående skole


Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Skolepolitikk