Elever med klar melding til Max Hermansen: – Hold hatefulle meninger for deg selv!

Skolens store «snakkis» på Kuben vgs. den siste tiden har vært lærer Max Hermansen. Mange elever synes hans engasjement mot islam er ubehagelig og skremmende. Fra venstre: Aisam abarkan (18), Mohammed Naoum (18), Kaiser Amiri (21), Benjamin Al Dehesi (18) og Furkan Keser (18).

Flertallet av elevene Si ;D har snakket med på Kuben videregående skole mener lærer Max Hermansen bør trekke seg fra sin stilling. Læreren forstår at elevene blir skremt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Skolens store «snakkis» den siste tiden har vært Max Hermansen, som mandag ledet en demonstrasjon mot Islam i Oslo. Den siste tiden har det stormet rundt læreren og Kuben videregående skole, hvor han underviser. Uttalelser fra Hermansen som får elevene til å reagere, er at han mener det ikke er «grunnlag for å skille mellom islamister og muslimer» og «islam er verre enn nazismen».

– Jeg synes det er galt å ytre slike meninger offentlig når du jobber på en skole med så mange elever med utenlandsk bakgrunn, sier Furkan Keser (18).

Han er en av elevene Si ;D møter dagen etter demonstrasjonen i Oslo.

– Han burde holde meningene sine for seg selv eller i sin vennekrets. Når han går ut offentlig på denne måten, blander han privatliv og jobb. Det sier seg selv at det blir problematisk da, mener Mohamed Naoum (18).

Skremmende og ubehagelig

Mens noen av elevene lenge har vært kjent med Hermansens ytringer, var det nytt for andre.

– Jeg fikk nylig vite om hans uttalelser og Facebook-profil. Det er selvfølgelig ikke hyggelig at noen mener sånt, men han har sin fulle rett til å mene det han vil om hvem han vil. Det er hans rett i Norge, sier Aisam Abarkan (18).

På Hermansens åpne Facebook-profil sier han blant annet at det er greit med innvandrere fra Chile og Thailand, men ikke fra muslimske land. I tillegg spør han kort tid etter terrorangrepet i Paris om moskébrannene var iscenesatt av muslimene fordi det «kan være politisk gunstig». Flere av hans bilder fra 2014 har også møtt reaksjoner på Facebook, og profilbildet lyder «Islam skader deg og de rundt deg».

– De fleste sier at han er hyggelig, men det er det som er skremmende og ubehagelig. At en person er så hyggelig og snill med deg, men egentlig mener han kanskje at du ikke burde være i dette landet fordi du er muslim, sier Kaiser Amiri (21), og legger til:

– Det har vært andre som har sagt at han forskjellsbehandler elevene i klassen, men det blir vanskelig å bevise.

Klarer ikke ta ham på alvor

Elevene og vennegjengen er enige om at det er utfordrende å ha Hermansen som lærer og stiller spørsmål ved hans dobbeltrolle.

– Jeg klarer ikke å ta ham på alvor når han er så ekstrem i offentligheten og viser sin avsky til mennesker som meg. Det er vanskelig å være i timen til en lærer med så mye hat, sier Keser (18).

En tidligere elev av Hermansen forteller at han ikke bryr seg om Hermansens syn på muslimer:

– Men det er selvfølgelig utfordrende med slike ytringer på en skole hvor nesten alle har utenlandsk bakgrunn, sier 18-åringen som ønsker å være anonym fordi han frykter konflikt ved en eventuell fremtidig lærer-elev-situasjon. Han forteller Aftenposten at læreren gjentatte ganger skal ha blitt truet av elever på skolen.

– Det er mange som sier at de skal «fange han» eller drepe han, men jeg vet ikke hvor mye hold det er i dette. Det er dumt at det hele får en slik vending.

– Klarer å skille privatliv og jobb

Max Hermansen selv forstår at elevene synes det er ubehagelig og skremmende, men mener han skiller fint mellom privatliv og jobb, og mener det er uproblematisk.

– Jeg prøver å være profesjonell lærer som følger læreplanen, og prøver å gjøre undervisningen god slik at elevene får lyst til å gå på skolen.

– Elever er redd for deg, hva tenker du om det?

– Det er beklagelig at folk tror jeg går rundt og bygger hat. Jeg har gjennom lærergjerningen forsøkt å få flere muslimske innvandrere i jobb. Uheldigvis for dem har de vokst opp i miljøer som ikke er gode, med betydelig grad av indoktrinering, sier Hermansen, og legger til:

– Av de unge, muslimske mennene som begynner på videregående skole, er det 2/3 som ikke fullfører på normert tid. Det er en katastrofe for den enkelte og samfunnet.

– Er det et muslimproblem, eller et samfunnsproblem?

– Man sier vel ikke-vestlige innvandrere, men det er i stor grad muslimer, avslutter Hermansen.

– Som lærer har han ytringsfrihet

Rektor på Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge, ønsker ikke å gå inn i sakens detaljer.

– Det han gjør som privatperson, er hans valg. Han er ansatt på Kuben og følges opp av ledelsen på skolen slik vi følger opp alle ansatte.

– Hva synes du om å ha en lærer som ytrer slike meninger?

– Som lærer har man ytringsfrihet. Enhver ansatt i Oslo kommune har rett til å ytre sin mening om ulike spørsmål. Jeg støtter meg til det byrådsleder Stian Berger Røsland nylig har uttalt.

– Hva tenker du om at læreren fra din skole var initiativtager til en demonstrasjon hvor mange fra det nynazistiske miljøet var til stede?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Forstår du at elevene føler at det er ubehagelig og skremmende?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, gjentar rektoren, og legger til:

– Skolen håndterer saken fortløpende og internt.

Max Hermansen har siden oktober 2014 vært sykemeldt fra jobben som lærer.

Les også: