SiD

Innvandrere tvinges til å ha sidemål

  • Elevorganisasjonen I Oppland
  • Styremedlem
Å få språkforståelse i ett skriftspråk gjør det også lettere å mestre andre fag, skriver Ahmed (18).

Si;D-innlegg: Å lære seg begge skriftspråkene blir en straff for innvandrere.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Mange innvandrere landet rundt sliter med å lære seg norsk generelt. I tillegg blir de tvunget til å lære seg sidemål, dersom de prøvde det ut på ungdomsskolen.

Det vil i praksis si at man blir straffet for å prøve å lære seg begge skriftspråkene. Slik skal det ikke være.

Vi har alle hørt noen snakke og skrive «kebabnorsk». Dersom man får fokusere på ett skriftspråk istedenfor to, vil det føre til bedre språkforståelse, og det blir lettere å uttrykke seg. Grammatikken er allerede utfordrende, og det blir absolutt ikke lettere med enda et skriftspråk å fokusere på.

God språkforsåelse gir muligheten til full integrering

Den norske skolen er fylt med omfattende læreplaner og mange fag.

Vi er alle enige om at god språkforståelse ligger til grunn for læring.

Derfor bør språkforståelse i ett skriftspråk være på plass, slik at man kan mestre andre fag, før man tar fatt på et nytt skriftspråk. Det kan man ikke om man har prøvd ut sidemål på ungdomsskolen og fått standpunktkarakter.

Derfor er det viktig at tospråklige elever med et annet morsmål får muligheten til å fokusere enda mer på ett skriftspråk. Muligheten til å få en språkforståelse som gir mestring, også i andre fag.

Muligheten til å få gode lese— og skriveferdigheter. Muligheten til å bli fullt integrert.

Det er i dag ikke mulig for innvandrerelever å søke fritak dersom de har prøvd det ut på ungdomsskolen, det må endres. Er du villig til å gjøre det, Torbjørn Røe Isaksen?


Her kan du lese mer om sidemål:

Språket er ikke vanskelig å lære seg, bare man går inn for det:

Les også

Norsk ungdom er late

Jens og Jørgen (16) spør:

Les også

Er sidemål nødvendig?

Nestleder i Norsk Målungdom svarer:

Les også

Det er heit nødvendig at elevene lærer nynorsk

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid)

Ahmed Ali (18)

Les mer om

  1. Nynorsk
  2. Integrering
  3. Skole