SiD

Det må bli ulovlig å fly innenlands! | Henrik Sønstebø (19)

Si ;D-innlegg: Flyseteavgiften er bra, for det kan minske antall flyvninger i året, men den beste måten å gjøre det på er simpelthen å forby innenlandsreiser.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Fly slipper ut unødvendig store mengder klimaødeleggende gasser, skriver Henrik Sønstebø (19).

Vi er nødt til å forby innenlandsreiser om vi skal redde klimaet vårt!

I dag flyr vi altfor mye, hvert minutt tar et fly av ett eller annet sted i Norge, og det fører til utrolig mange fly i luften samtidig.

Henrik Sønstebø (19).

Fly slipper ut unødvendig store mengder klimaødeleggende gasser, og man kan reise med mye mer klimavennlige midler, som f.eks. å ta toget. Flyseteavgiften er bra, for det kan minske antall flyvninger i året, men den beste måten å gjøre det på er simpelthen å forby innenlandsreiser.

«Men hva med om jeg bruker fly som eneste mulighet for å komme meg til jobb?»

Så klart må nyttetransport unntas fra et slikt forbud, da det er mange som bor på fjerne steder hvor fly er eneste transportmiddel.

I det lange løp bør vi også prøve å begrense utenlandsreiser med bruk av fly så mye som mulig, men dette kan bli vanskelig da slike reiser enten er nyttetransport, eller feriereiser for å komme seg til et annet land uten å bruke flere dager på å komme seg dit.

Forby innenlandsflyvninger – miljøet vårt avhenger av det!


Lese flere innlegg av Henrik Sønstebø? Han skriver ofte til Si ;D:

Les også

  1. Endelig må elevene melde seg på gudstjenester! Det er det beste med 2015!

  2. Vi trenger obligatorisk førstehjelpskurs på skolen

  3. Avlys politiets bevæpning

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid)

Henrik Sønstebø (19)

Les mer om

  1. Miljø
  2. Reiseliv
  3. Klima