Religion bør ikke påvirke kalenderen vår

Jeg skjønner at de fleste i Norge feirer en «jul» som ikke trenger være knyttet til kristendommen, men jeg eg er imot at «første juledag» er en helligdag, skriver Sima (14)

Si ;D-innlegg: «Helligdager» bør være dager som er viktige for Norges historie, ikke kristendommen

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hvorfor er våre helligdager og ferier tilpasset kristen tro?

I år er det siste året vi har en statskirke, etter at den ble bestemt fjernet i 2012. Likevel er kristendommen en enorm del av hverdagen vår. Hver søndag er butikkene stengt. På skolen utgjør kristendommen en stor del av læreplanen vår i RLE, og faget heter til og med KRLE.

Vi er snart et land fritt for statsreligion, men kristendommen preger likevel læreplanen i skolen, helligdagene våre, feriene våre og barn i Norge som går i julegudstjeneste hver jul.

Hvorfor er det fortsatt sånn? Vi lever i 2016, og vi skryter av at vi er et fritt land som ikke blir styrt av en religion. Likevel er det mange barn som ikke er kristne som føler press for å gå i kirken, for alle vennene gjør det. Barn i Norge sitter i klasserom og lærer om en religion som ikke er en statsreligion. Hvorfor er det sånn?

«Helligdagene» bør handle om historie

Jeg er ikke imot at «juleferien» er i «juletiden». Jeg skjønner at de fleste i Norge feirer en «jul» som ikke trenger være knyttet til kristendommen, og at det er som en tradisjon.

Jeg er imot at «første juledag» er en helligdag. Ordet «helligdag» er knyttet til kristendommen.

Hele det norske folket skal ikke tilpasse seg til dette. «Helligdagene» til det norske folket skal være dager som er viktige for Norges historie, ikke for kristendommens historie.

I år er det siste året vi har en statskirke. Likevel er kristendommen en enorm del av hverdagen vår.

I Canada endret de akkurat dette, slik at helligdagene ikke skal være religiøse. For eksempel kaller de juleferien «vinterferie». Helligdagene i Canada skal være inspirert av datoer og høydepunkter som er viktige for landet – ikke religiøse hendelser. Hvorfor har ikke vi gjort det? Vi er blitt kvitt statsreligion, hvorfor er helligdagene og feriene våre preget av vår gamle statsreligion?

Vi lever i et moderne samfunn

Jeg er ikke imot selve ferien eller høytidene. Jeg er heller ikke imot kristendommen som religion eller tro. Jeg er uenig i at skolens læreplan, Norges helligdager, ferier og butikkenes åpningstider har måttet tilpasse seg etter en religion under halvparten av folket tror på. Vi lever i et moderne samfunn! Kom igjen – vi er bedre enn dette!

Landet vårt er blant de frieste landene i hele verden. Vi liker å tenke at Norge er perfekt, at alle burde følge vårt eksempel. La oss ikke være så høye på pæra. Vi kan alltid bli bedre. Religion burde ikke påvirke hvordan landet styres eller påvirke når nordmenn kan og ikke kan jobbe. Religion bør ikke påvirke kalenderen vår!


Det nærmer seg jul, og diskusjonen om kirkens rolle i skolen engasjerer mange. Her får du noen flere meninger:


Tid til en podkast-episode?

Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne. Hvorfor er det slik? Ateist Theodor René Carlsen (18) og kristne Ingrid Vatnar Olsen (20) diskuterer.

– Jeg opplever mye respekt når jeg sier jeg er kristen, men også mye dritt, for å si det rett ut, sier Vatnar Olsen.

Hør episoden her: