Vi må bli ferdige med kanselleringskulturen

Debattanten trekker frem kritikken av forfatteren J.K. Rowling som et eksempel på dagens kanselleringskultur.

I dag er man kun én uttalelse unna å bli totalt utstøtt fra offentligheten.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Den amerikanske kanselleringskulturen er på god vei inn i landet vårt. Det er en skummel utvikling, og jeg vil tørre å påstå at «cancel culture» er blitt demokratiets og ytringsfrihetens største trussel.

I for eksempel USA og Storbritannia kan vi se flere tilfeller hvor folk er blitt utstøtt og marginalisert på grunn av meninger og uttalelser.

For eksempel ble J.K. Rowling, den velkjente forfatteren av Harry Potter-bøkene, stemplet som transfobisk etter flere uttalelser på Twitter hvor hun uttrykte sine meninger om kjønn. Selvfølgelig skal man ikke fraskrive seg ansvaret for ugreie uttalelser, men skal virkelig én debatt kunne avgjøre hele fremtiden din? Og skal vi ikke kunne være uenige med hverandre?

Ikke ta alt så bokstavelig

Man lærer av sine feil. Det er slik vi vokser som mennesker. Men denne metoden å straffe noen på, altså å kansellere, gir uttrykk for at det ikke er rom for feil eller ulike meninger. Å skremme andre til taushet fordi de ikke mener det samme som deg, er å begrense ytringsfriheten deres betraktelig.

Vi må ikke ta alt som blir sagt, så bokstavelig. Vi må heller tolke det som sies, i beste mening og ikke den verste. Heller spørre hva som menes, enn å anta at intensjonen er vond. Hva med å prøve å se ting i et historisk perspektiv og prøve å forstå folks intensjoner?

I dag blir ord tatt ut av kontekst for å sette andre i et dårlig lys og for å legge karrieren og ryktet deres i ruiner. Det er på tide at noen setter spørsmålstegn ved moralen i hele kanselleringskulturen.

Oppfattes i verste mening

UNG2022-rapporten til Opinion viser at hele 52 prosent mener de ikke lenger kan si hva de mener, fordi samfunnet er blitt for opptatt av hva som er politisk korrekt. Det er tydelig at ytringsrommet er mindre fleksibelt enn før. Mye blir tolket i verste mening, og folk blir fornærmet på andres vegne. «Cancelling» er en brutal straff som frarøver folk muligheten til å bli tilgitt og gjøre det godt igjen. Fenomenet er med på å marginalisere grupper med upopulære meninger, og det snevrer inn ytringsfriheten.

Det er blitt en slags heksejakt etter hvem eller hva som er politisk ukorrekt.

Denne kanselleringskulturen vil i bunn og grunn føre til en polarisering der motpolene blir mer og mer radikaliserte. Man samarbeider ikke for å bli enige. I stedet nærmest jobber man for å misforstå hverandre mest mulig. Det er blitt en slags heksejakt etter hvem eller hva som er politisk ukorrekt.

Vil vi egentlig hindre unge i å ytre seg? For det er det kanselleringskulturen fører til. Jeg skulle heller ønske at vi jobbet for å finne enighet og ikke uenighet. Finne løsninger, ikke problemer.

La oss heller fokusere mer på hva vi kan oppnå, i stedet for hva vi kan være imot. Denne amerikanske kanselleringskulturen snevrer inn ytringsrommet og begrenser den åpne dialogen, forståelsen og tilgivelsen.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!