Dyphavsutvinning er et overgrep mot både klimaet og miljøet

Tobias Waage Bremnes er annenkandidat for Asker Venstre og fjerdekandidat for Akershus Venstre.

Vi kan ikke, og må ikke, ta lett på dette.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi bør åpne for norsk dyphavsutvinning, skriver Unge Høyres Felicia Fransson i et Si;D-innlegg 4. februar. Slik debattanten presenterer det, står valget mellom å rasere svært sårbare økosystemer eller å nå klimamålene våre.

Men Fransson bommer. Dyphavet er faktisk verdens største karbonlager. Gruvedrift kan føre til uante negative konsekvenser ved utslipp av CO2 som er lagret på havbunnen, ifølge Verdens naturfond (WWF).

Jeg mener at dyphavsutvinning er et overgrep mot både klimaet og miljøet.

En annen ting vi må ha med oss, er at vi ikke kun befinner oss i en klimakrise, men også i en akutt og alvorlig naturkrise. I tidenes mest omfattende miljørapport, utgitt av WWF, kommer det frem at verdens dyrebestander har stupt med gjennomsnittlig 69 prosent de siste 50 årene. Dette er et dystert bilde.

Sårbar natur

Den mest kritiske trusselen for verdens dyrebestander er arealendringer og inngrep i sårbar natur. Vi kan ikke, og må ikke, ta lett på dette. Dyphavet er hjemmet til flere av Jordens eldste dyrearter og har natur som ikke finnes andre steder på jordkloden.

Rasering av slike økosystemer kan ha enorme ringvirkninger for det biologiske mangfoldet, medisinutviklingen og matforsyningene våre.

Videre har Norge forpliktet seg gjennom naturavtalen, som ble signert på naturtoppmøtet COP15, til at vi skal beskytte 30 prosent av verdens land, vann og havområder innen 2030. Dermed er det uklokt å påbegynne prosjekter som kan ramme så store deler av de marine økosystemene.

Føre var

Til slutt bør det nevnes at man ikke er i nærheten av å finne teknologien som gjør det mulig å utvinne havbunnsmaterialer. Det er økonomisk uforsvarlig å satse på en næring som ikke har teknologien på plass.

Vi må heller prioritere å bruke de pengene på næringer som bidrar til den grønne omstillingen, og ikke til en næring som kan føre til utslipp og ødeleggelse av natur.

Unge Høyres Fransson bommer når hun skriver at dyphavsutvinning er redningen for klimamålene våre. I realiteten er det mye usikkerheter om dyphavsutvinning, men det vi vet sikkert, er at det kan ha uante konsekvenser for både klima og miljø.

I slike situasjoner er det bedre å være føre var.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!