Slik som tolketjenesten fungerer i dag, kommer jeg kanskje aldri til å ha en normal hverdag

  • Cora Williams Peterson (14)
    Hørselshemmet og aktiv i Unge Venstre
Jeg tror tolketjenesten for døve vil få det bedre som et eget organ nærmere brukerne, skriver debattanten.

Alt blir avhengig av om jeg får tolk eller ikke.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Døve trenger tolk for å klare å ha en mest mulig normal hverdag når det gjelder alt fra fritidsaktiviteter til nødvendige legebesøk. Men du har ingen garanti for å få en tolk.

I Norge er det Nav som har ansvaret for tolketjenesten. Det bør endres. Jeg tror tolketjenesten for døve vil få det bedre som et eget organ nærmere brukerne og tettere knyttet til tegnspråkmiljøet.

I et brev til Norges Døveforbund sier Nav at 90 prosent av oppdragene ble dekket i 2019, som var det forrige normalåret. Men det gjelder for alle oppdrag samlet. Enkeltpersoner kan oppleve avslag mye oftere. For eksempel faren min når han bestiller tolk til dagliglivets gjøremål.

Pappa går glipp av mye

I Norge er mye av dekningen basert på bruk av frilansere, særlig etter vanlig arbeidstid. Derfor er det uforutsigbart om du får tolk eller ikke.

Det gjør at døve ofte ikke kan være med på sosiale arrangementer, møter med jobben og så videre. Da blir man automatisk ekskludert og mister mange muligheter.

Flere ganger har jeg opplevd at min far, som er døv, ikke kan delta på for eksempel 17.-mai-arrangementer, skoleavslutninger eller foreldremøter på kveldstid. Jeg har også ofte opplevd at pappa kommer uten tolk og ikke får med seg hva som skjer. Da blir ofte jeg en «reservetolk», selv om pappa sier at jeg ikke skal tolke for ham.

Sånn kan det ikke være.

Under koronapandemien var tolkene alltid på skjermen under pressekonferanser. Hvor er forresten dette tilbudet når hverdagen kommer tilbake?

Vil leve normalt

For kun litt over et år siden ble tegnspråk et offisielt språk her i Norge. Likevel har det skjedd lite med tolketjenesten siden da, etter min erfaring.

Tre Venstre-representanter sa dette i Stortinget i vår: «De som er avhengige av tolk, opplever at tilbudet fra tolketjenesten er forringet de siste årene. De opplever at flere av de tilbudene som skulle sikre tilgjengelighet og fleksibilitet i tjenesten, er fjernet.»

Jeg har selv et hørselstap som blir stadig verre. Jeg vil ha en normal hverdag. Sånn som tolketjenesten er i dag, så kommer jeg kanskje aldri til å ha det. Alt blir avhengig av om jeg får tolk eller ikke.

Derfor mener jeg tolketjenesten må ut av Nav. Det er en nødvendig oversettelsestjeneste, ikke helse- eller sosialhjelp.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.