Å avskaffe fritt behandlingsvalg er å skyte seg selv i foten

Jeg er 19 år, medisinstudent på tredje året og arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre, skriver Ayna Mousavi.

Av og til er svartmalingen av det private helsevesenet helt hårreisende.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Som medisinstudent og kommende lege er det umulig å sitte og se på mens helseministeren fjerner ordninger som hjelper oss å redde liv.

I dag kan man velge hvor man vil bli utredet og behandlet, uavhengig av størrelsen på lommeboken. Dette er på grunn av en ordning som heter fritt behandlingsvalg.

Du som pasient kan velge om du vil behandles på ditt lokale sykehus, den private klinikken nede i gaten eller i nabofylket.

Lik tilgang

Fritt behandlingsvalg gjør at du kan velge å bli behandlet gratis hos en privat tilbyder, ettersom det er staten som tar regningen.

Dette er mulig hvis den private klinikken har avtale med og er godkjent av det offentlige. Det er for øvrig også staten som bestemmer hvor mye regningen skal være på.

Et av de viktigste målene til helsevesenet er å sørge for lik tilgang til helsetjenester for fattige og for rike.

Fritt behandlingsvalg tar i bruk ressursene vi har i landet. Når jeg blir lege, kal jeg gi pasienten riktig behandling. Men nødvendig behandling finnes ikke alltid på sykehuset.

For noen mennesker hjelper det ikke å bli innlagt gang etter gang for den alvorlige spiseforstyrrelsen og følge samme gamle regime på sykehuset. Da er det bra vi har alternative opplegg i det private helsevesenet.

Dessverre vil private klinikker koste penger for pasienten, hvis man fjerner fritt behandlingsvalg. Da verker det i hjertet å anbefale en behandling man vet pasienten ikke har råd til.

Urettferdig rykte

Av og til er svartmalingen av det private helsevesenet helt hårreisende.

Private klinikker har under pandemien testet pasienter for korona. Det offentlige hadde ikke hatt kapasitet til å teste så mange, og uten private helsetjenester hadde vi hatt større utfordringer under pandemien.

Jeg er sikker på at på samme måte som de hjelper oss med koronapandemien, kan de hjelpe oss med kreftkrisen, hjerteinfarktpasienter, og alle som lider av stoffskifteproblemer.

Når man fjerner fritt behandlingsvalg, fjerner man pasientens rett til å bli behandlet i det private helsevesenet. Dette betyr at folk som ikke har råd til å bli behandlet privat, kun får tilbud om offentlig hjelp.

Oppskrift på katastrofe

Det er en oppskrift på katastrofe å skille mellom hvem som kan bruke alle helsetilbudene i landet, og hvem som ikke kan det.

Jeg vil ikke være lege i et land der jeg kan anbefale én pasient et helsetilbud i det private, mens en annen ikke får den nødvendige behandlingen.

Det finnes leger og sykepleiere som er klare til å ta imot pasienter til en pris staten selv bestemmer.

Å avskaffe fritt behandlingsvalg er å skyte seg selv i foten. I et helsevesen med for lange køer, hvor mange opplever å ikke få god nok hjelp, er det å fjerne fritt behandlingsvalg feil medisin.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!