Vi bør få tilleggspoeng for fagbrev

  • Toril Skotte Skår (20)
Hvorfor gir ikke fagbrevet, som vi har jobbet hardt for å få, noen form for tilleggspoeng? spør Toril Skotte Skår (20).

Det er frustrerende at folkehøyskole gir to tilleggspoeng, når hverken læretid eller fagbrev gjør det.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I mange år har jeg visst at jeg vil jobbe i helsevesenet. Derfor valgte jeg å bli lærling.

I sommer tok jeg fagbrev etter to år med praksis på sykehjem, i demensavdeling, i hjemmetjenesten og i bofellesskap for utviklingshemmende. Gleden og stoltheten jeg følte da jeg tok imot fagbrevet, kan ikke beskrives.

Må ta opp fag

Jeg skjønte raskt at jeg ville lære mer. Derfor går jeg nå påbygg, som vil gi meg studiekompetanse. Det gjør meg ingenting at jeg må ta opp norsk, matte, naturfag og historie for å oppfylle kravet om å søke meg inn på høyere utdanning.

Mange som har gått yrkesfag, vil lære mer om det de allerede har fagbrev i. En apotektekniker som vil studere farmasi, har for eksempel masse relevant erfaring og kompetanse med fagbrevet sitt.

Men hvorfor gir ikke fagbrevet, som vi har jobbet hardt for å få, noen form for tilleggspoeng?

Frustrerte

Gjennom yrkesfaglig utdanning har jeg lært om forskjellige sykdommer, behandlingsmetoder og kommunikasjonsmåter. Ikke minst har jeg fått masse erfaring og selvtillit. Det var praksisen i bolig for utviklingshemmede som gjorde meg sikker på valget om å bli vernepleier.

Læretiden tar to år, og jeg fyller 21 neste år. Hvis jeg venter lenger med å søke høyere utdanning, må jeg søke på ordinær kvote. Da blir snittet høyere, og alderspoeng vil ikke hjelpe mye. Dette gjør meg og mange andre med fagbrev frustrerte.

Tenk så mye erfaring og teori vi har, som vil gi oss masse å bidra med under studiet. Hvis fagbrevet vårt hadde gitt oss to tilleggspoeng, hadde det økt sjansene våre for å komme inn på høyere utdanning, uansett om vi velger å vente med å søke.

Tilleggspoeng for hobby

Det er frustrerende at folkehøyskole gir to tilleggspoeng, når hverken læretid eller fagbrev gjør det. Man kan altså få to tilleggspoeng for å drive med hobbyen sin i et år, mens to år i relevant lære ikke gir noe.

Jeg skal satse på studier neste høst, og jeg gleder meg til å komme i gang. Det er likevel fagbrevet mitt som helsefagarbeider som gir meg mest stolthet, og det vil det alltid være. Det snakkes mye om at det allerede er mangel på 7000 sykepleiere og 20.000 vernepleiere.

Kanskje mangelen ikke hadde vært så stor om det var lettere å komme inn på studier med fagbrev. Vi med fagbrev har allerede erfaring, og det mangler i hvert fall ikke på viljestyrke.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!