Burde ikke alle ha lik mulighet til å ta høyere utdanning?

  • Leander Fjeldstad
Ved å gi to tilleggspoeng for fagbrev vil man kunne gi disse elevene samme mulighet til å søke høyere utdanning, skriver Leander Fjeldstad (21).

Fagbrev bør gi tilleggspoeng for høyere utdanning.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et Si ;D-innlegg skriver helsefagarbeider Toril Skotte Skår at det er «frustrerende at folkehøyskole gir to tilleggspoeng, når hverken læretid eller fagbrev gjør det».

Det er kanskje på tide at regjeringen og Kunnskapsdepartementet ser på ordningen.

Like muligheter

I norsk politikk er det bred enighet om at man bør heve statusen til yrkesfag. Spørsmålet er hvordan man skal klare dette. Jeg mener et tiltak kan være å gi tilleggspoeng for fagbrev.

Elever som går studiespesialisering, kan få en rekke tilleggspoeng ved å velge enkelte fag. Det kan ikke de som går yrkesfag. Ved å gi to tilleggspoeng for fagbrev vil man kunne gi disse elevene samme mulighet til å søke høyere utdanning.

La oss sette et eksempel på spissen: En yrkesfagelev har karakteren fire i alle fag (også påbyggfagene). Det samme har en elev som går studiespesialiserende med realfag.

Ifølge Samordna opptak kan man få opptil fire språk- og realfagspoeng til sammen. Si at begge disse to elevene vil søke seg inn på et studie på Universitetet i Oslo. Snittet for dette studiet er for eksempel 4,1.

Eleven på yrkesfag har tatt fagbrev i helsefag og har en del praktisk erfaring. Men denne praktiske erfaringen hjelper ikke.

En stor ressurs

Eleven på studiespesialisering kommer inn på grunn av realfagspoengene. Yrkesfageleven kommer ikke inn og hadde egentlig ingen reell mulighet til å komme inn, selv med samme snitt.

Burde ikke alle ha lik mulighet til å ta høyere utdanning?

Det er flere som velger å gå yrkesfag som en vei inn i et yrke som de også ønsker å ta høyere utdanning i. Det er derfor viktig at vi ikke glemmer at yrkesfagelevene er en stor ressurs både i yrkeslivet, men også om de velger å studere videre.

Den beste måten å likestille yrkesfagelevene med studiespesialisering-elevene på er å gi tilleggspoeng for fagbrev og svennebrev.


Les også

Vi bør få tilleggspoeng for fagbrev


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!