SiD

Alle barn er ikke kunstnere eller artister

  • Ine L. (14)
I andre fag trenger du for det meste bare å følge med i timene og øve litt hjemme for å bli bedre. Men det «er ikke bare» å bli god til å tegne på fire uker, skriver Ine (14).

Man kan ikke akkurat bare knipse i fingrene og plutselig være god til å tegne.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

8. klasse var det første året vi fikk karakterer på skolen. Men burde det være karakter i alle fag? Jeg mener at svaret på dette spørsmålet er NEI!

Kunst og håndverk er et veldig fint fag for å få elevene til tenke på andre ting enn skole og karakterer, men skal vi få tankene vekk fra dette, kan vi ikke ha karakterer i dette faget også.

Da vi startet med kunst og håndverk, var det lite press. Det var lettere å gi komplimenter og kanskje litt kritikk til hverandre. Men på slutten av året ble alt til en konkurranse også her. Alle skulle vite hvilken karakter du fikk, og alle skulle gå rundt og «skryte».

Karakterpress

I andre fag trenger du for det meste bare å følge med i timene og øve litt hjemme for å bli bedre. Men det «er ikke bare» å bli god til å tegne på fire uker. Med alt karakterpresset i tillegg blir dette for mye.

De som kan tegne og har tegnet store deler av livet, har et enormt forsprang på andre som ikke har brukt mye tid på å tegne. Man kan ikke akkurat bare knipse med fingrene og plutselig være god til å tegne.

Alle kan ikke synge

Jeg synes heller ikke at man burde få karakter i musikk. Alle har sin egen stemme, og den kan man ikke gjøre noe med. Noen synger pent, andre synger kanskje ikke like pent. Noen spiller gitar, men det gjør ikke alle.

Hvis man absolutt skulle gitt en karakter i disse fagene, burde man gitt en karakter ut ifra utgangspunktet til hver elev. Man burde ikke ha karakter i fag man har forskjellige utgangspunkt i på grunn av fritid eller interesser. Det kan gjøre at man følerman må begynne å tegne eller synge på fritiden selv om man ikke har noe interesse for det.


Vil du lese mer om skole? Ta en titt på disse:

Les også

  1. Press er et privilegium

  2. Nynorsk stresser elevene heller enn å hjelpe dem

  3. Spør skolemakten: «Hvorfor har vi karakterer i ungdomsskolen?»


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Musikk
  3. Kunst