Regjeringen nedprioriterer landets sikkerhet | Ingrid L. Storebø

  • Ingrid Louise Storebø (20)
Etter at fregatten KNM Helge Ingstad sank, lovte Regjeringen at den skulle erstattes. Det ser ikke ut til å skje, skriver Ingrid Louise Storebø (20), leder av Bergen Unge Høyre. Her er skipet ved kai på CCB-basen på Ågotnes.

Norges sjøterritorium er syv ganger større enn vårt landareal, og vi har ikke nok fregatter til å dekke det.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Verdensbildet i dag endres stadig. Forsvaret har en viktig oppgave med å beskytte det norske folk, men også våre hav og landområder. I regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret er det gjort store nedprioriteringer.

I 2018 sank KNM «Helge Ingstad» i Hjeltefjorden etter en skipskollisjon. Nå ligger fregatten til kai på Ågotnes i påvente av den skal hugges opp. Etter tragedien med fregatten lovte regjeringen at den skulle erstattes. Men i regjeringens langtidsplan finnes ikke dette løftet.

Er ikke Norges sikkerhet og forsvar en prioritering for regjeringen?

Overser råd

I stedet for å følge forsvarssjefens fagmilitære råd om å erstatte Helge Ingstad og bygge flere fregatter, skyver regjeringen på kostnaden. Som plaster på såret foreslår heller regjeringen å utsette utfasingen av korvettene i Skjold-klassen til 2030. Korvetter er lett manøvrerbare og lett bestykkede marinefartøyer, og de er som regel mindre enn fregatter.

En korvett er tiltenkt andre oppgaver enn fregatter, og de kan på ingen områder erstatte en fregatt.

Norske havområder og forpliktelser til Nato er omfattende. Truslene er mange, og oppgavene er mange. Pr. dags dato har Norge fire fregatter i tjeneste. Om det kuttes i budsjettet, går det ut over trening, øving og vedlikehold. Resultatet av det er at det blir færre enn fire fregatter som er tilgjengelige for reelle operasjoner.

Havet må prioriteres

Norges sjøterritorium er syv ganger større enn vårt landareal, og i utgangspunktet har vi ikke nok fregatter til å dekke det. En fregatt kan bare være på ett sted av gangen.

Det kommer tydelig frem at hovedfokuset til regjeringen er å kutte de økonomiske utgiftene.

Ingrid Louise Storebø (20), leder av Bergen Unge Høyre.

Bergen Unge Høyre stiller seg svært kritisk til regjeringens nedprioriteringer og ønsker at spørsmålet om bygging av flere fregatter blir vurdert på nytt.

Konsekvensen av et nedprioritert forsvar kan fort bli katastrofal. Høyre stiller seg svært kritisk til regjeringens nedprioriteringer og ønsker at spørsmålet om bygging av flere fregatter blir vurdert på nytt.

Konsekvensen av et nedprioritert forsvar kan fort bli katastrofal.

Har du fått med deg disse?

Les også

Jeg risikerer å måtte sette fremtiden min på vent | Emilia Harrell

Les også

Vår hjelp er avgjørende under koronakrisen | Oscar Christopher Husebye


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.